Tivćanka na evropskom kongresu bihejviorista

Na Evropskom kongresu bihejvioralne analize koji je održan u glavnom gradu Bugarske, jedina predstavnica Crne Gore bila je Tivćanka, licencirana psihoterapeutkinja Olivera Marković. Trodnevni skup u Sofiji je bio prilika da se razmjene iskustva i čuju novosti u toj grani nauke koja se zasniva na pretpostavci da je svako ponašanje naučeno i da može biti zamenjeno drugačijim. O kongresu u Bugarskoj Marković kaže:

Kao jedna zemlja koja je teritorijalno mala, naravno da smo ograničeni po pitanju stručnjaka iz ove oblasti. Ali, imam tim mladih ljudi iza sebe koji su puni elana, snage i želje za novim znanjem i za praktičnom primjenom svoga znanja. Ne mogu reći da Crna Gora dosta zaostaje u tom pogledu ali možda više u implementaciji znanja koje naši ljudi odnosno stručnjaci imaju“.

Od sedamdesetih godina prošlog veka bihejvioralna terapija je široko rasprostranjena. Koristi u liječenju poremećaja i simptoma poremećaja kao što su upotreba opijata, agresivnost, poremećaji u ishrani, fobije, anksioznost. Koristi se i pri liječenju organskih poremećaja kao što su nekontrolisano mokrenje ili nesanica.

Uvijek kad se vratim razmišljan šta bi sve mogla primjeniti. Ono što kod nas predstavlja problem jeste primjena generalnog znanja. Ono što je u zemljama Evrope prisutno jeste da postoje stručnjaci koji su podijeljeni za određene oblasti. Širok jedan dijapazon. Polazi se od toga da nije važno ono što nam se dešava već kako mi to procjenjujemo (u domenu mišljenja) i u odnosu sa tim tako se i ponašamo, a to je bihejvior“.

Kognitivno bihejvioralna terapija je zasnovana na naučno podržanoj pretpostavci da je većina emocionalnih i ponašajnih reakcija naučena. Zbog toga je cilj terapije da pomogne klijentu da se oduči od svojih neželjenih reakcija i da nauči nove načine reagovanja. Po postizanju željenih terapijskih rezultata spada među “najbrže” terapije. Prosečan broj susreta sa teapeutom je 10 do 16. Psihoanaliza na primjer, može trajati godinama.