Treći ciklus radionica ,,Kineski kroz igru“

Kotorski Kulturni centar ,,Nikola Đurković“, Gradska biblioteka i čitaonica  i Udruženje za promociju sinologije organizuju Treći ciklus edukativno-kreativnih radionica ,,Kineski kroz igru“. Radionice su besplatne i održavaće se petkom od 16.15 do 17.30 sati u Multimedijalnoj sali Kulturnog centra do kraja drugog polugodišta.
U okviru Trećeg ciklusa nastaviće se sa radom na razvijanju komunikacionih vještina preko audio vježbi, konverzacija, pitanja i odgovora i govornih vježbi. Cilj je ojačati i konsolidovati novi vokabular što se postiže preko igara koje služe da kreiraju zabavan ambijent tokom učenja.