Trening o finansijskom izvještavanju NVO – projekat StroNGO

U sklopu projekta StroNGO, čiji je cilj da se doprinese razvoju snažnijeg civilnog društva u Boki Kotorskoj, partneri projekta će 17. novembra organizovati u Kotoru trening na temu „Finansijsko izvještavanje za NVO”.
Cilj treninga „Finansijsko izvještavanje za NVO” je da se učesnici upoznaju sa obavezama NVO, kao i načinima i alatima za finansijko izvještavanje.

Predstavnici NVO koji žele da steknu znanja o prikupljanju sredstava, a aktivni su na teritoriji opština Budva, Kotor, Tivat i Herceg Novi, pozvani su da se prijave za učešće na treningu koji će se održati u Kotoru.
Učešće na treningu je besplatno, a zbog ograničenog broja mjesta samo odabrani učesnici će biti u prilici da prisustvuju treningu. Rok za prijavljivanje je 12. novembar.
Vodeći partner u projektu StroNGO je kotorski Expeditio, dok su ostali partneri Kulturno-zavičajno udruženje “Napredak” Gornja Lastva iz Tivta, “Naša Akcija” iz Kotora, “Urban Nova” iz Herceg Novog i “Agora” iz Budve.