Tribina o implementaciji planova integriteta

U okviru projekta „Percepcija korupcije na lokalnom nivou“ održaće se tribina na temu „Efikasna implementacija planova integriteta“ kao mehanizma borbe protiv korupcije. Predavač je Goran Durutović iz Agencije za sprečavanje korupcije Crne Gore.

Tribina će se održati u multimedijalnoj sali Opštine u petak, 18. maja u 11 sati.

Nosilac posla je Alternativni kreativni centar „Pravi put“ , koji radi u partnerstvu sa Radnim timom za izradu i implementaciju Akcionog plana za prevenciju korupcije u Opštini Tivat.

Cilj projekta je da se putem istraživanja javnog mnjenja lokalne društvene zajednice sazna o stepenu zadovoljstva  korisnika usluga  građana i građanki Tivta kroz nivo percepcije korupcije, kao i njihovo iskustvo sa korupcijom,  a sve u cilju poboljšanja  kvaliteta uslova života  kao izraz težnje ka uspešnoj lokalnoj zajednici i preuzimanja odgovornosti u donošenju odluka javnih politika u prevenciji korupcije.