Tribina povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije

U multimedijalnoj sali Opštine danas će se u 12 sati održati tribina na kojoj će Opštinski tim za borbu protiv korupcije prezentovati aktivnosti iz Akcionog plana za borbu protiv korupcije 2017-2018. godina, kao i rezultate nedavno sprovedene ankete.
Međunarodni dan borbe protiv korupcije u Tivtu se obilježava nizom aktivnosti, koje realizuje opštinski Radni tim u saradnji sa Đačkim parlamentom SMŠ „Mladost“ i NVO Alternativni kreativni centar.
Nakon toga planirana je prezentacija predstavnika Đačkog parlamenta na temu „Postojanja ili nepostojanja korupcije u obrazovnom sistemu“, kao i upoznavanje učenika sa nagradnim konkursom koji će sprovodi NVO Alternativni kreativni centar Tivat u partnerskoj saradnji sa Radnom grupom za izradu i implementaciju Akcionog plana borbe protiv korupcije u opštini.
Cilj je podizanjre svijesti o korupciji i njenim posljedicama po lokalnu zajednicu.