Trodnevna radionica o ljudskim pravima

SMŠ „Madost“ uključena je u projekat „Monitoring i promovisanje prava djece i mladih sa invaliditetom bez diskriminacije“ u organizaciji NVU Djeca Crne Gore i Ministarstva za ljudska i manjinska prava.
Tim povodon u školi je prošle sedmice realizovana trodnevna radionica za 20 učenika kojom su obuhvaćeni svi obrazovni profili a radionicu je vodila profesorica sociologije, Branka Kašcelan. Učenici su se u okviru prve radionice upoznali sa projektom i njegovim ciljem a odgledali su i edukativni film o ljudskim pravima.

Kroz improteatar, kao sledeći postavljeni zadatak iz priručnika za obrazovanje mladih o ljudskim pravima „Kompas“, učenici su predstavili svoje vidjenje kršenje dečijih prava na primjeru rasizma,“ objasnila je Branka Kašćelan. „Cilj ove aktivnosti, koja je zamišljena kao igrokaz, bila je da se podstakne zanimanje za ljudska prava i razviju vještine za demokratsko učešće, komunikaciju i saradnju, kao i promovisanje odgovornosti i pravde.
 

 Na drugoj radionici su predstavili i slikovito prikazali prava osoba sa invaliditetom, njihove probleme u vidu socijalnih i fizičkih barijera i ukazali na moguću pomoć pri njihovom rešavanju . Odradili su i aktivnost „Vidi sposobnost-a ne nesposobnost“ čiji je cilj bio podići svijest o nekim od svakodnevnih problema s kojima se suočavaju osobe s posebnim potrebama, steći uvid u njihove potrebe i razviti vještine reagovanja na njih, kao i promovisati saosjećanje i solidarnost.
Na trećoj radionici učenici su imali zadatak da urade kampanju s ciljem da se smanji diskriminacija prema osobama sa invaliditetom i promovišu njihova prava. Učenici su usvojeno znanje s prethodnih radionica, s jakim motivom podrške, solidarnosti i emocije, prenijeli na papir i napravili flajer, poster i bilbord sa jasnom porukom -„ne diskriminiši već pomogni, razumi i poštuj„, kaže profesorica Kašćelan.
Projekat „Monitoring prava djece i mladih sa invaliditetom“ traje 12. mjeseci i u njega su uključeni djeca i mladi sa invaliditetom, roditelji djece i omladine sa smetnjama u razvoju, organizacije civilnog drustva koje se bave i pružaju usluge za djecu i mlade sa invaliditetom, kao i 7 osnovnih i 7 srednjih škola iz Crne Gore.

Cilj projekta je podizanje svijesti gradjana, državnih institucija i NVO sektora o bitnosti poštovanja ljudskih prava, prava osoba sa invaliditetom, smanjenje predrasuda prema njima i preporuka za bolju primjenu Zakona protiv diskriminacije lica sa invaliditetom po principu jednakosti bez diskriminacije.