Turizam može kvalitetnije podržati ruralni razvoj, život sela preduslov za održivu poljoprivredu

U organizaciiji Maslinarskog društva „Boka,“  u partnerstvu sa NVO “Nada“ iz Herceg Novog, u Multimedijalnoj Sali Opštine Tivat danas je održana javnu tribinu na temu: „Poljoprivreda, osnova za održiv ekonomski, ekološki i društveni razvoj sela“.

Tribina je organizovana u okviru projekta “Oživimo selo- osnažimo poljoprivredu,” koji se sprovodi u opštini Tivat, a podržan je kroz Regionalni programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLoaD. Ima za cilj doprinijeti ekonomskom razvoju ruralne sredine u opštini Tivat kroz podsticanje diverzifikacije ekonomije poljoprivredne proizvodnje kao osnove za održiv ekonomski, ekološki, socio-kulturni i političko-institucionalni razvoj ruralnog područja.

Cilj današnje tribine bio je upoznavanje šire javnosti o značaju poljoprivrede za život i napredak sela, očuvanje tradicije i specifičnih obilježja Mediterana, istakla je na početku koordinatorka projekta, izvršna direktorka Maslinaskog društva Boka, Vesna Đukić.

O značaju i nedovoljnoj iskorištenosti potencijala ruralne sredine za ekonomski razvoj i oživljavanje sela govorio je profesor dr. Milan Marković – Biotehnički fakultet UCG, koji je zanimljivu temu- “Poljoprivreda- porodično zanimanje” izložio upoređujući statistike Crne Gore i Evropske unije, ukazujući i na brojne instrumente predpristupne pomoći koji su nam na raspolaganju u osnaživanju ruralnog razvoja.

Ratko Bataković, predsjednik Mreže za ruralni razvoj Crne Gore, akcenat svog izlaganja stavio je na neophodnost udruživanja poljoprivrednika u definisanju njihovih potreba na terenu, kao i zajedničkog nastupa prema donosiocima odluka, značaju pristupa bottom-up, kao i horizontalnog povezivanja poljoprivrednika na nacionalnom i međunarodnom novou.

Dr Ilija Moric sa Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, koji sa svojom porodicom uspješno vodi seosko gazdinstvo u selu Tići na Luštici, govorio je o ličnim iskustvima, odnosno vezi poljoprivrede i turizma. Selo predstavlja veliki potencijal u okviru turističke ponude, ali turizam istovremeno predstvalja opasnost za poljoprivredu. Kao razlog tome, Moric naglašava činjenicu da se domaćinstva koja se okreću ruralnom turizmu mahom odriču poljoprivredne proizvodnje, što automatski znači gašenje supstrata oko kojeg treba da se razvije održiva ponuda. Po njegovim riječima, turizam doprinosi poljoprivredi i u smislu tržišta za plasman proizvoda. Ali, za održivost sela od velikog bi značaja bilo i da hoteli i turistički rizorti organizovano dovode svoje goste u ruralna domaćinstva. Na taj način se gostu obezbjeđuje autentično iskustvo, a proizvođače potiče da zaista žive turistički proizvod koji plasiraju. Na taj se način obezbjeđuje život sela, što je preduslov za svaku djelatnost koja u njemu može i treba da se razvija.

Učesnike tribine na kraju je pozdravio i sekretar Sekretarijata za turizam i preduzetništvo Opštine Tivat, Petar Vujović.

Zaključci sa tribine i okruglog stola u formi inicijative za formiranje Savjeta za ruralni razvoj i poljoprivredu pri Opštini Tivat, biće upućeni nadležnom sekretarijatu i predsjedniku opštine na razmatranje i stavljanje u proceduru za usvajanje u parlamentu, poručili su organizatori skupa.