Turizam utiče na proces evropskih integracija

U saradnji sa Opštinom Tivat sa kojom ima potpisan Memorandum o saradnji, Crnogorska panevropska unija – CPEU organizovala je panel na temu „Značaj turizma u evropskim integracijama Crne Gore”. Skup je večeras održan u multimedijalnoj sali Opštine.

Ispred Opštine Tivat prisutnima se obratila predsjednica, Snežana Matijević,  koja je kao razvojnu šansu Tivta istakla nautički turizam, te naglasila da je potrebno turistički valorizovati prirodni i kulturni potencijal  grada. Ona je predstavila aktuelne projekte Opštine i najavila one za koji se očekuje apliciranje.

„Proces pristupanja Evropskoj uniji povezujemo sa mogućnošću pristupanja sredstvima EU fondova.  Opština Tivat je osnivanjem Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj, kroz novu Odluku o organizaciji u poseban fokus stavila Kancelariju za pisanje i implementaciju projekata. U posljednjih 8 godina Opština je aplicirala na blizu 40 projekata. Sredstva smo dobili za 14, dok smo kod 2 projekta vodeći partner. Ukupni benefiti za Opštinu Tivat mjere se milionima eura. Trenutno smo aktivni na 4 projekta od kojih očekujemo skoro pola miliona eura“, istakla je Matijević naglasivši da Tivat izuzev nautičkog turizma ostaje opredjeljen i na očuvanju baštine, prirodnih i kulturnih vrijednosti koje bi trebalo valorizovati upravo kroz formu autentične turističke ponude.

Medijator panela bio je Adrijan Vuksanović, potpredsjednik CPEU i predsjednik Odbora za evropske integracije u Skupštini Crne Gore. On je izarzio zadovoljstvo što se  baš u Tivtu, mjestu gdje se spajaju različite kulture i civilizacije, ali i poželjnoj turističkoj destinaciji, oplemenjenoj kulturnim pluralizmom, govori o turizmu sa aspekta evropskih integracija.

Ukazujući na važnost korišćenja IPA sredstava za razvoj turizma, Vuksnaović je naglasio da aktuelnom finansijskom perspektivom Programa IPA II, Crnoj Gori je na raspolaganju 270 miliona eura, a da je u prethodnoj perspektivi IPA I od 235 miliona koliko je bilo na raspolaganju, iskoristila 95 %.

Na tribini je bilo riječi o strateškom razvoju turizma i podsticajima države turističkoj industriji sa aspekta integracija u EU, kao i kvalitetnom upravljanju jednom turističkom destinacijom. Učesnici su istakli da turizam utiče na proces evropskih integracija kroz doprinos privredi, stvaranje boljeg poslovnog ambijenta, a za razvojnu šansu za unapređenje turističkih ponuda i proizvoda, panelisti su naglasili mogućnost apliciranja za sredstva iz EU fondova, posebno kroz multisektorske projekte i projekte prekogranične saradnje. Važan preduslov za razvoj turizma je bezvizni režim i dobre saobraćajne veze i s tim u vezi istaknut je značaj unapređenja ne samo avionske, več i drumske i željezničke infrastrukture, i to upravo kroz EU fondove. ključni fokus treba biti na destinacijskom menadžmentu.

Na tribini su govorili, Maja Liješević, zamjenica direktorice Nacionalne turističke organizacije, Đorđije Brajović, generalni sekretar Crnogorske panevropske unije i  prof. dr Ivo Županović.

Tokom dva ipo sata koliko je panel diskusija trajala govorilo se o strateškom razvoju turizma i podsticajima države, turističkoj industriji sa aspekta integracija u EU, kao i kvalitetnom upravljanju jednom turističkom destinacijom.

Učesnici su istakli da turizam utiče na proces evropskih integracija kroz doprinos privredi, stvaranje boljeg poslovnog ambijenta, a za razvojnu šansu za unapređenje turističkih ponuda i proizvoda, panelisti su naglasili mogućnost apliciranja za sredstva iz EU fondova, posebno kroz multisektorske projekte i projekte prekogranične saradnje.

Važan preduslov za razvoj turizma je bezvizni režim i dobre saobraćajne veze i s tim u vezi istaknut je značaj unapređenja ne samo avionske, već i drumske i željezničke infrastrukture, i to upravo kroz EU fondove.

Zamjenica direktorice Nacionalne turističke organizacijem, Maja Liješević je istakla da turizam na proces intergacija ima veliki uticaj. EU i članstvo u uniji donosi sa sobom bolju monetarnu politiku , ali i mogućnost apliciranja za sredstva iz EU fondova.

„To znači bolju kreditnu poziciju Crne Gore kao države, a samim tim je to i sigurnija zemlja za investicije u turizmu. Dakle bolja je i sigurnija za inostarna ulaganja. To je vrlo značajno, osim toga što se samim tim usklađujemo sa uslovima Evrpske unije u scvim procedurama“, naglasila je Liješević.

Nakon izlaganja panelista, tema je bila vrlo inspirativna i za prisutne na skupu, koji su istakli nedostatke i probleme sa kojima se turistički radnici susreću, među kojima je istaknut nedostatak smještajnih kapaciteta, posebno hotelskih, nedostatak adekvatnog kadra sa akcentom na turističku sezonu, siva ekonomija na što posebno treba uticati kako bi se taj i mnogi drugi problemi riješili.