U crnogorskim školama zabilježeno 305 tuča

Prema posljednjim podacima Zavoda za školstvo, u osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori zabilježeno je 305 slučajeva vršnjačkog nasilja za dvije godine, a sumnja se da ih je mnogo više, koji nijesu prijavljeni nadležnim organima.

Načelnik Odsjeka za istraživanje i razvoj obrazovnog sistema u Zavodu, Radoje Novović, kazao je za Dan da treba uvesti rješenje da se kažnjavaju direktori škola kada dođe do vršnjačkog nasilja između učenika. On objašnjava da je znatno više slučajeva vršnjačkog nasilja zabilježeno u osnovnim školama, 222 slučaja.

     “Biće sprovedeno istraživanje u školama kada je vršnjačko nasilje u pitanju i radiće ga Udruženje Roditelji. Tako ćemo dobiti reprezentativne podatke za osnovne i srednje škole u Crnoj Gori, kada je nasilje u pitanju. Nasilja u školama ima, treba da ga bude mnogo manje, mi nijesmo zadovoljni stanjem i radom škola kada je ovaj problem u pitanju. Odsjek za istraživanje kvaliteta rada škola će posebnu pažnju obratiti na tuče u školskim objektima. Automatski ćemo reagovati i napraviti izvještaj da li smo primijetili nasilje, i to na osnovu upitnika koji popunjavaju nastavnici, djeca i roditelji. Skrenućemo pažnju školama i ukoliko bude trebalo zatražiti reakciju prosvjetne inspekcije”, ističe Novović.