U Opatovu jednosmjerni saobraćaj u četvrtak

Direkcija za saobraćaj, postupajući po zahtjevu Olge Zornije iz Tivta, donijela je rješenje o promjeni režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na dionici puta Tivat – Lepetane, u Opatovu, sjutra, 14. juna.

Rješenje je donijeto zbog izgradnje stambene kuće uz magistralni put, a investitor je dužan da  za vrijeme trajanja izvođenja radova reguliše saobraćaj adekvatnom saobraćajnom signalizacijom.