U OPŠTINI TIVAT ODRŽAN OKRUGLI STO „ODRŽIVO UPRAVLJANJE ZELENIM OTPADOM IZ POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE – KOMPOSTIRANJE“

Okrugli sto “Održivo upravljanje zelenim otpadom iz poljoprivredne proizvodnje” koji je dio projekta “Aktivna Agro Javnost”, održan je u Opštini Tivat u organizaciji NVO Eko Centar Delfin, Maslinarskog društva “Boka” i Udruženja privatnih vlasnika šuma i poljoprivrednika Herceg Novog, u saradnji sa Opštinama Tivat , Kotor i Herceg Novi.
Petar Vujović, sekretar Sekretarijata za ekonomski razvoj i preduzetništvo Opštine Tivat  kazao je da je opština od samog starta pružila maksimalnu podršku, istakavši das u pristupili revidiranju postojeće odluke o podsticajima u poljoprivredi na način da su dotadašnji iznos od 20 000 povećali na 25 000 eura na godišnjem nivou.
Kroz projekat “Aktivna Agro Javnost” u proteklih 12 mjeseci, radilo se na informisanju i edukaciji donosioca odluka, kazala je samostalna Savjetnica za vodoprivredu i poljoprivredu Opštine Tivat, Radmila Kilibarda i istakla da je opšti cilj projekta, koji je tzrajao godinu dana, bio uspostavljanje održivom upravljanju zelenim otpadom iz poljoprivredne proizvodnje kroz aktivno učešće civilnog sektora. Ona je navela da se sagledavajući čitav projekat može  reći da se uspjelo u tom dijelu, poručujući da ima još dosta posla, posebno na edukaciji i podizanju svijesti o značaju, prednostima  i načinu upravljanja otpadom iz poljoprivredne proizvodnje.

Tokom okruglog stola, Ljilja Radunović iz Eco Centra Delfin govorila je o ostvarenim rezultatima i budućim aktivnostima na unaprijedjenju održivog upravljanja zelenim otpadom iz poljoprivredne proizvodnje i saradnje lokalne uprave, NVO i poljoprivrednih proizvodjača. Vesna Vukić iz Udruženja “Maslinarsko društvo Boka” pohvalila je saradnju sa svim uključenim organizacijama, istakavši partnerstvo kao instrument za ostvarivanje određenih benefita.

Učesnicima okruglog stola je predstavljena Platforma o budućoj sradnji, distribuirane brošure i priručnici “Održivo upravljanje zelenim otpadom iz poljoprivredne proizvodnje –kompostiranje”, “Principi dobre poljoprivredne prakse” i “Kalendar poljoprivrednih radova”.

O platformi koja je danas potpisana između organizatora i Opštine Tivat, govorio je predsjednik Eko Centra Delfin, Žarko Radulović kazavši da je platforma obavezujući akt i za nevladin sektor, napomenuvši da je NVO Eco Centar Delfin prvi u Crnoj Gori  postavio u javnosti ideju o kompostiranju.

Projekat “Aktivna Agro Javnost” realizuje se u okviru programa podrške Evropske Unije – Održiva poljoprivreda za održivi Balkan : „Jačanje kapaciteta NVO u zagovaranja i razvoju politika na zapadnom Balkanu, koji realizuju ORCA (Srbija) i konzorcijum partnera : AKTIV (Kosovo*), FLOROZON ( Makedonia), CZIP (Montenegro) i IEP (Albania).