U Parking servisu dvije sindikalne organizacije

Parking servis Tivat ima dvije Sindikalne organizacije od kojih su Radio Tivtu danas stigla saopštenja.

Zbog zastoja u pregovorima oko potpisivanja Kolektivnog ugovora između Odbora direktora, izvršnog direktora i sindikata saopštenjem se oglasilo predsjedništvo Sindikalne organizacije „Parking servis Tivat“, koji su potpisali: Predrag Dangubić, Aneta Teskera i Ljiljana Brkan.

Na sastanku Sindikalne organizacije DOO „Parking servis“ Tivat, koji je održan ovih dana, data je puna podrška predsjedništvu Sindikata, i njihovom nastojanju da se zarade povećaju, po stručnim spremama, na nivou ostalih Društava u Opštini Tivat.

Ako izvršni direktor, kako on kaže, želi da ima zaradu kao izvršni direktori u ostalim Društvima čiji je osnivač Opština Tivat, onda je potpuno normalno da i zaposleni u DOO „Parking servis“ Tivat, imaju iste ili slične zarade, po stručnim spremama, kao u ostalim Društvima čiji je osnivač Opština. Osnov za povećanje zarada ili bolje reći izjednačavanje zarada sa ostalim Društvima je pozitivno poslovanje DOO“Parking servis“ Tivat za prošlu godinu kada je , po zvaničnim izveštajima, preneseno 80.000 eura dobiti iz prošle godine, kao i pozitivni trend poslovanja u ovoj godini, gdje se očekuje mnogo veća dobit jer je pored postojećih parkinga počelo sa radom i tzv. ulično parkiranje.

I umjesto da sjedne za isti sto sa svojim radnicima i dogovori se oko usvajanja Kolektivnog ugovora, Izvršni direktor DOO „Parking servis“ Tivat, osniva svoj lični, tzv.žuti Sindikat, koji bi radio po njegovim nalozima i sa novim „žutim“ Sindikatom potpisao Kolektivni ugovor. Izvršio je pritisak na većinu članova postojećeg Sindikata, kako bi ih isključio iz rada postojećeg Sinditaka, u čemu je uspio da jednog člana Sindikata prebaci u svoj „žuti“ Sindikat.

Što je potpuno neshvatljivo, „žuti“ sindikat je sastavljen od radnika koje je direktor primio na tzv. „povremenim i privremenim ugovorima“, i kojima obećava da će im dati veću zaradu od ostalih radnika, ako budu u njegov sindikat. Takvi radnici su primljeni na odredjeno vrijeme od 2-3 mjeseca i ugovorima je odredjena fiksna zarada, tako da ne postoji njihova zainteresovanost za usvajanje Kolektivnog ugovora, s obzirom da imaju fiksnu zaradu i na praksu direktora da se ti radnici uglavnom ne prime na neodredjeno vrijeme. Od 7 članova „žutog“ sindikata njih 6 je zaposleno na odredjeno vrijeme a samo jedan član „žutog“ sindikata je zaposlen na neodredjeno vrijeme, dok u legalnom-reprezentativnom sindikatu uglavnom su svi članovi zaposleni na neodredjeno vrijeme. Poseban je problem, da dobar dio tih radnika iz „žutog“ sindikata, provode radno vrijeme po kafićima i svojim kućama a većina od njih ne znaju osnovne stvari vezano za posao, tipa zaključavanje poreske kase i slićno i ništa od toga se ne sankcioniše od strane direktora, pa postoji opravdana sumnja da imaju povlašćeni položaj.

Smatramo da je potpuna besmiclica u Društvu gdje je zaposleno 18 radnika, formirati dva sindikata.To je u suštini pokušaj ustaljene prakse direktora da na svaki mogući način vrši opstrukciju bilo kakvog dogovora i prebacivanje odgovornosti, čas na Opštinu a čas na zaposlene, jer je potpuno bespotrebno uvukao Opštinu u pregovarački proces u vezi usvajanja Kolektivnog ugovora, dokazujući time da je nesposoban za samostalan rad u okviru nadležnosti koje mu daje Statut Društva.

Legalni-reprezentativni Sindikat je odmah posle direktorove izjave date u javnosti da je lopta u dvorište Sindikata, vezano za pregovore, uputio zvanični dopis za formiranje dva pregovaračka tima, kako bi pokušali napraviti dogovor. Medjutim, direktor se ni nakon dva mjeseca nije udostojio da makar negativo odgovori na taj zahtjev Sindikata, zauzet očigledno organizacijom osnivanja žutog sindikata.

Na zajedničkom novogodišnjem ručku, direktor je pozvao neke radnike a neke radnike nije uopšte pozvao, što nije u redu. Ako je zajednički ručak onda mora pozvati sve radnike bez obzira na sve nesuglasice izmedju njega i radnika. Pored toga, pola radnika se nije moglo odazvati pozivu da dodju na taj zajednički ručak, jer su po rasporedu morali da rade u smenu u vrijeme trajanja ručka, a interesnatno da su ručku prisustvovali samo članovi novog „zutog“ sindikata, jer su sasvim „slučajno“ bili slobodni. Pored toga, direktor nije zaposlenima isplatio zimnicu, iako su svi u ostalim Društvima (Komunalno i Vodovod) i Opštini primili zimnicu. On se pravda time što nije usvojen Kolektivni ugovor, ali to nije smetnja da se isplati zimnica jer se u tom slučaju direktno primjenjuje Granski kolektivni ugovor za komunalno-stambenu djelatnost. Prošle godine isto nijesmo primili zimnicu, a razlog je po njemu bio što nije bio formiran sindikat u Društvu. Evo ove godine imamo i sindikat ali i dalje ne primamo zimnicu. Ali kad nešto neće da se uradi, nadje se „valjan“razlog.

Direktor se ne drži svoje javno date riječi. Tako je prilikom osnivanja legalnog-reprezentativnog sindikata, obećao pred svim radnicima, da će uplatiti 2000 eura na račun sindikata, kako bi sindikat mogao nesmetano da funkcioniše, ali svoju datu riječ radnicima nije održao i do danas nije uplatio sredstva Sindikatu. Ali je zato obećao da će ta sredstva uplatiti novom „žutom“ Sindikatu.

Odluku o dužini korišćenja godišnjeg odmora DOO „Parking servis“ Tivat, br.112-362 od 12.12.2017. godine, direktor je samovoljno ukinuo, a da pri tome niko od zaposlenih nije zvanično upoznat, smatrajući da radnici imaju previše godišnjeg odmora i sveo godišnji za sve zaposlene na samo 21 dan.
Opravdano postavljamo pitanje da li su radnici Parking servisa kažnjeni time što rade u Parking servisu ili su radnicu drugog reda, gdje se do osnovnih prava iz radnog odnosa veoma teško ili nikako ne dolazi. Niske zarade (312 eura), nepravilan obračun i tako malih zarada, nepravilan obračun prekovremenih, noćnih i prazničnih sati u slučaju da su istovremmeno ostvareni, gdje se uvećanja o osnovu ovih sati ne sabiraju što je po zakonu, nego se u tom slučaju zaposlenom samo obračunavaju prekovremeni a noćni i praznični se ne obračunavaju, umanjenje broja dana godišnjeg odmora od pripadajućih broja dana, prijem radnika bez oglasa na tzv. povremenim i privremenim ugovorima iako su ti poslovi predvidjeni sistematizacijom kao stalni poslovi ( sada je na taj način angažovano 6 radnika), i još stotine sitnih povreda prava radnika, kao što su primoravanje zaposlenih da nakon rada u treću smjenu, nastave da rade prvu smenu sledeći dan, bez odmora od 12 časova koji je obavezan po zakonu i t.d. , ističe se u saopštenju predsjedništva Sindikata, koje su potpisali, Predrag Dangubić, Aneta Teskera i Ljljina Brkan.

Povodom ovog saopštenja Radio Tivat je od izvršnog direktora Parking servisa, Slaviše Ognjanovića tražio komentar, koji nije stigao, ali jeste saopštenje drugog Sindikata koji je potpisao predsjednik Edin Pupović.

Sindikalna organizacija zaposlenih u DOO“Parking servis“ Tivat osnovana je u skladu sa svim zakonskim propisima i registrovana u Ministarstvu rada i socijalnog staranja. Sindikalna organizacija formirana je u cilju ostvarivanja prava zaposlenih, a prevashodno sklapanja Kolektivnog ugovora sa poslodavcem.

Želja nam je da u okviru ove organizacije svu našu energiju usmjerimo ka unapredjivanju kolektivnih i individualnih prava zaposlenih. Cilj nam je da naša firma uspješno radi a da mi kao zaposleni imamo veće zarade i bolje uslove rada.
Radi ostvarenja gore navedenih ciljeva obratili smo se poslodavcu da Sindikalnoj organizaciji obezbijedi uslove za obavljanje sindiklanih aktivnosti, što je uostalom i zakonska obaveza poslodavca.

Sindikalna organizacija zaposlenih u DOO“Parking servis“ Tivat je članica Sindikata stambeno-komunalne privrede kao granskog sindikata i Saveza sindikata Crne Gore. U potpisu Edin Pupović predsjednik Sindikalne organizacije