U PLANU OTVARANJE DNEVNOG CENTRA ZA DEMENCIJU

Iz Javne ustanove Dom starih „Grabovac“, u cilju otvaranja Dnevnog centra za demenciju, apeluju na zainteresovane iz opština Kotor, Tivat i Herceg Novi da ih kontaktiraju na broj telefona 069 839 597 ili putem mail-a soc.sluzba.grabovac@gmail.com.
„Usluge budućeg Dnevnog centra za demenciju će podrazumijevati: prevoz, boravak u Centru, obroke, medicinsku njegu i psiho-socijalnu podršku korisnika kao i usluge Savjetovališta za porodicu“ – poručuju iz Doma starih „Grabovac“.

Radio Kotor