U pripremi Zakon o mladima

Iz opštinske Kancelarije za mlade pozvali su članove Radne grupe, čiji članovi su bili angažovani na izradi Lokalnog plana za mlade opštineTivat, predstavnike lokalne samouprave, institucija ,medija, nevladinih organizacija , kao i sve zaintersovane građane da prisustvuju javnoj raspravi o nacrtu Zakona omladima koja će se održati,  24.aprila u 12.sati  u multimedijalnoj sali opštine Tivat.

Ministarstvo prosvjete je, u saradnji sa Upravom za mlade i sport, nevladinim organizacijama, kao i nezavisnim ekspertima, pripremilo radnu verziju Zakona o mladima.

“U cilju razvijanja tog dokumenta, smatramo neophodnim da u postupku pripreme prijedloga, javno objavimo zatražimo primjedbe i sugestije od građana, naučnih, stručnih organizacija, nevladinih i drugih zainteresovanih organizacija i zajednica radi unapređenja teksta Zakona o mladima”, stoji u pozivu opštinske Kancelarije za mlade.

Primjedbe i sugestije se mogu dostaviti Upravi za mlade i sport, ulica Novaka Miloševa broj 28 ili putem e-maila na adrese  krsto.vukadinovic@ums.gov.me. ili kancelarijazamladecg@gmail.com.

Rok za dostavljanje primjedbi i sugestija je 30 dana od dana objavljivanja,
8. aprila ove gdoine.