U SMŠ održana radionica „Moje vrijednosti i vrline“

U SMŠ „Mladost“ iz Tivta realizovana je radionica „Moje vrijednosti i vrline-razvoj socijalnih i emocionalnih vještina učenika i učenuca“, projekat Zavoda za školstvo i Unicef-a Crne Gore, saopštili su iz škole.
„Program ‘’Moje vrijednosti i vrline’’, ima za cilj da se, kroz posebne vannastavne aktivnosti u vidu tematskih radionica, bavi razvojem onih vrijednosti i vrlina kod učenika i učenica, koje su prepoznate kao važne i bitne za razvoj socio-emocionalnih kompetencija.
U osam radionica učestvovalo je 60 učenika II i III razreda gimnazijalaca, ekonomskog tehničara i elektrotehničar elektronike.
Cilj radionica je da se kod učenika razvije timski rad, kreativnost, samokontrola, empatija, tolerancija, optimizam, poštenje i zahvalnost.
Radionice, koje su planski koncipirane i osmišljene vodili su Slavica Striković i Miloš Bulatović ispred Pedagoškog centra Crne Gore.
„U kreativnom procesu, tokom realizacije radionica, došli smo na ideju da učenici oslikaju mural sa porukom koja se odnosi na razvoj socijalnih i emocionalnih vještina. Do idejnog rješenja murala su došli svi učenici, a oslikaće ga učenice II razreda gimnazije, koje će na pravi način prenijeti usvojeno znanje sa radionica i shvatanje vlastitih vrijednosti i vrlina, u ime svih učesnika radionice i na taj način podstaknuti i ostale da razvijaju iste, a mural će ih svakodnevno na to podsjećati.“ -istakao je Bulatović.
„Škola je prepoznala značaj ovog programa koji je uspješno realizivan na obostrano zadovoljstvo i bobrobit učenika. Bitno je da se kod učenika prepoznaju i istaknu vrijednosti i vrline koje su značajne u obrazovanju i vaspitanju učenika, jer savremeno odrastanje zahtijeva razvoj novih kompetencija koje su važne za postizanje boljeg uspjeha u školi, a to je upravo i cilj škole kao vaspitne ustanove“, rekla je direktorka škole, Jovanka Vujačić.
Inicijativa „Moje vrijednosti i vrline“ pokrenuta je 2015. godine u saradnji Zavoda za školstvo i Unicef-a Crna Gora, i formalno se sprovodi u 46 osnovnih škola, a Pedagišku centar neformalno sprovodi kroz program/radionice .
Nastala je na temelju potrebe da učenicima i školama obezbijedi snažnija podrška da razvijaju socijalne i emocionalne kompetencije na kojima se temelje, ne samo bolja akademska postignuća i kvalitet škole, nego i veći kvalitet budućeg života, mogućnosti zapošljavanja i konstruktivnog učešća u društvenim procesima.
Koordinatorka Inicijative je Anđa Backović iz Zavoda za školstvo, koja je zajedno sa svojim timom i kreirala program.
Sredstva i materijal za oslikavanje murala na zidu škole finansira Unicef, a sprovodi Pedagoški centar Crne Gore.