U subotu počinje raspust

Školskim kalendarom propisuje se početak nastavne godine, vrijeme organizovanja obrazovno-vaspitnog rada i klasifikacioni periodi u ustanovama u toku nastavne 2018/2019. godine.

Nastavna godina počela je u ponedjeljak, 3. septembra 2018. godine, a završava se u srijedu, 12. juna 2019. godine. Nastavna godina za učenike završnog razreda završava se u petak, 17. maja 2019. godine.

Drugi klasifikacioni period počeo je u ponedjeljak, 5. novembra, a završava se u petak, 28. decembra 2018. godine. Zimski raspust počinje u subotu, 29. decembra 2018. godine, a završava se u nedjelju, 20. januara 2019. godine.
Treći klasifikacioni period počinje u ponedjeljak, 21. januara, a završava se u petak, 29. marta 2019. godine.