U Tivtu čiste plaže i u zimskom periodu

Obilaskom kupalištana na tivatskoj rivijeri: Lepetane, Donja Lastva, Seljanovo, Centar, Plavi Horizonti, Oblatno i Krašići, konstrolori Morskog dobra su konstatovali da su sve povšine kupališta pješčane, kamene, betonske uredne i očišćenje, saopštili su iz preduzeća.

Takođe, korisnici redovno u saradnji sa Komunalnim d o.o kupe travu i ostali sitni otpad koji nanese more, kazala je PR Morskog dobra Ivana Lazović.

Na dijelu rivijere na otvorenom moru izloženost kupališta morskim strujama i jakom južnom vjetru su veća pa se iz tog razloga vodi intezvinija komunikacija sa korsnicima kupališta na uvali Pržna čiji je zakupa  “Qatry Diar Hotel and Proptrety ” d.o.o. iz Tivta  i kupalište u uvali Oblatno  –  “Monte Voyage” d.o.o. iz Podgorice.

Na dijelovima morske obale za koje nisu sklopljeni ugovori o korišćenju morskog dobra – vrši se stalna komunikacija sa predstavnicima Komunalno d.o.o. iz Tivta, posebno nakon jakih južnih i sjevernih vjetrova. 32

Iz Morskog dobra su ranije apelovali na lokalne komunalne inspekcije i lokalna komunalna društva da nezakupljene dijelove obale kontrolišu i održavaju u urednom stanju u skladu sa Ugovorom o korišćenju i namjeni prihoda od naknada za korišćenje morskog dobra, zaključenog između Javnog preduzeća i primorskih lokalnih samouprava.

Služba kontrole morskog dobra svakodnevno obilazi teren u u svih šest primorskih opština, a sve u cilju što čistijeg obalnog dijela.