U toku uređenje parka na Trgu Dara Petkovića

U uređenje malog parka na Trgu Dara Petkovića uložiće se ukupno 40 574 eura. Postavljanje tartan ploča vrši podgorička firma „Fidas“ doo, koja je na tenderu odabrana kao najpovoljniji ponuđač. Inesticija iznosi 19 100 eura. Izvođač je prema ugovoru u obavezi da taj posao završi u roku od 25 dana.
Pored tih obavljaju se i radovi na čišćenju i uređenju terena, a izvođač je firma GKM doo iz Podgorice, koja je u obavezi da obezbjedi materijal, izradi i montira kamene ivičnjake, a planirano je i formiranje travnjaka sa nasipanjem humusa i sijanje trave. U taj dio uložiće se 21 474 eura, a posao bi se, prema potpisnaom ugovoru sa izvođačem, trebao završiti za 20 dana.

U malom parku predviđena je i montaža sistema za zalivanje. Taj posao će obaviti firma Intel inženjering, a njegova vrijednost iznosi 9. 720 eura.

Ovaj prikaz slajdova zahteva javaskript.