U zaštitu palmi uloženo 23 hiljada eura

U zaštitu zaraženih palmi crvenim surlašom u protekle dvije godine Opština Tivat, odnosno resorni sekretarijat uložio je oko 23 hiljade eura.
U 2016.godini ta suma se kretala oko 10 hiljada eura iz opštinskog budžeta, plus dio sredstava koja je za dendrohirurgiju na Ostrvu cvijeća uložilo Komunalno doo. Ove godine izdvojeno  je 13 hiljada, a procjene su da će do kraja godine biti neophodno uložiti još 6 hiljada eura, saopštili su iz Sekretarijata za ekonomsii razvoj i preduzetništvo.
Na području Tivta u toku prethodne dvije godine crvenim palminim surlašom zaraženo je ukupno 58 od ukupno 256 palmi koliko ih je evidentirano na području opštine. Od tog broja na 41 palmi izvršena je dendrohirurgija ili skidanje listova, a 17 ih je potpuno uklonjeno.
Ove godine krošnje su skinute na 28 palmi, a 7 ih je uništeno, dok  je prošle 10 uništeno, a na 13 je obavljena dendrohirurgija.  Iz resornog sekretarijata su saopštili da je evidentirano još 12 palmi na kojima je neophodno uraditi dendrohirurgiju, ali se čekaju sredstva da bi se i taj dio posla obavio. Ove godine angažovana je firma Ekoplant koja je kao najpovoljniji ponuđač odabrana na tenderu, a cijena se kreće od 250-290 eura po jednoj palmi što je znatno niže nego prije dvije godine kada se ta cijena kretala i do 400 eura, podsjetili su iz Sekretarijata za ekonomski razvoj i preduzetništvo.
U skladu sa Akcionim planom odnosno uputstvima Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove ove godine su sprovedena četiri tretiranja, a do kraja godine obaviće se još jedno.