Učenici posjetili JU za rehabilitaciju i resocijalizaciju

Jedna od aktivnosti u aprilu, mjesecu zdravlja, bila je učenička posjeta JU za rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica a u organizaciji Sekretarija za mlade, sport i socijalna pitanja. Tridesetak učenika pažljivo je slušalo o dvogodišnjem tretmanu rehabilitacije koji se sprovodi u toj ustanovi u kojoj korisnici borave prve godine a druge su kod kuće uz obavezu da povremeno dolaze, na testiranja, individualne i grupne psihoterapije. Najbitniji uslov prijema je motivacija a odmah za njim finansiranje koje na mjesečnom nivou iznose 1000 eura. Korisnik plaća samo jedan dio objašnjava psihološlinja Dijana Milošević:

Najvećim dijelom učestvuje glavni grad Podgorica kao osnivač Javne ustanove sa oko šesto i nešto eura, zatim Ministarstvo rada i socijalnog staranja kroz Centre za socijalni rad sa 110 eura i 230 eura je učešće koje izdvajaju porodice klijenata i klijentkinja. Ono što mogu da vam kažem, obzirom da ste vi iz Tivta, jeste da je vaša opština prepoznala značaj podrške osobama koje su u problemu bolesti zavisnosti i za stanovnike Tivta koji se odluče na tretman opština plaća taj dio od 230 eura koji bi trebalo da plate njihove porodice”.

Opština Tivat je doskoro bila jedina opština u Crnoj Gori koja je umjesto porodica plaćala dio boravka. Trenutno to čini za troje sugrađana. Samostalni savjetnik za prevenciju bolesti zavisnosti opštine Tivat Aleksandar Daković kaže da zavisnici traže svaki način da odbiju liječenje i naći će mnogo razloga a jedan od njih je veliki iznos kojim porodica mora da participira.

Pravo da bi s e izbjegao taj manipulativni moment i da bi se zavisniku sklonila ta ideja da je liječenje nešto što je skupo i da ga zbog toga treba zaobići, mi smo išli na to da sa jedne strane oslobodimo porodicu obaveze koju inače ima a sa druge strane da zavisniku otklonimo taj manipulativni momenat zbog koga bi eventualno odbio liječenje koje je jedino smisleno”.

Najmlađi klijent koji je potražio pomoć u Centru na Kakrickoj gori imao je 18 godina, a najstariji 65. Najviše ih je između 25 i 35 godina. Uglavnom su se liječili ljudi koji su imali problem sa zavisnošću od heroina, alkohola, manji broj je onih koji su uzimali kokain, a u posljednje vrijeme dolaze i zavisnici od kocke. Iskustvo pokazuje da je klijent riješio problem zavisnosti onda kada u kontinuitetu ide na grupe samopomoći, usvoji zdrave životne navike i funkcionalan je u svojoj zajednici.
To je od prilike nakon perioda od pet godina.

Ovaj prikaz slajdova zahteva javaskript.