Učesnici konferencije Parkovi Dinarida posjetili Solila

Učesnici konferencije Asocijacije Parkova Dinarida – mreže zaštićenih područja Dinarida, koja je poečela 6. novembra u Budvi, završenaje danas posjetom i obilaskom tivastkih Solila, koja su postala članica te Asocijacije.

Konferencija je održana sa fokusom na zaštićena područja, a predstavnici zaštićenih područja i nadležnih ministarstava bili su u prilici da učestvuju u prezentacijama, panel diskusijama i radionicama, primjerima uspješne saradnje između parkova i lokalnog stanovništva, kao i inovativnim alatima za poboljšanje upravljanja u parkovima.

Jelena Marojević Galić predstavnica asocijacije Parkovi Dinarida je kazala da je mreža brojnija za četiri člana, među kojima su i tivatska Solila. „Učesniciima su predstavili primjer dobre prakse u Crnoj Gori kako se od jednog područja, koje je bilo na neki način zanemareno za relativno kratko vrijeme pretvorio u područje koje služi svojoj svrsi. To je pravi rezervat prirode koji pored te biološke ima i svoju edukativnu i promotivnu funkciju i zaista je pravi primjer kako treba upravljati zaštićenim područjima kod nas“, istakla je Marojević- Galić.

Aleksandra Ivanović rukovodilac Službe za održivi razvoj u JP Morsko dobro, koje upravlja rezervatom prirode, je naglasila značaj učlanjenja u asocijaciju koja se bavi poslom koje u Morskom dobru tek počinju da rade na Solilima i na drugim zaštićenim područjuima u zoni morskog dobra. „To su poslovi zaštite prirode i uređenja zaštićenih područja, monitoring, promocija i održive turističke aktivnosti zaštićenih područja. Nastaviće se sa daljim ulaganjima kako u održavanju infrastrukture tako i osposobljavanje infrastrukture za posjetioce kako bi se zadržavali duže na tom lokalitetu“, navela je Ivanović.

U planu su i aktivnosti na održavanju rezervata, poboljašanje protoka voda kroz kanale kako bi se povećao biodiverzitet na tom području i monitornig svih vrsta organizama koji žive na području Solila, a što su u Morskom dobru započeli prošle godine.

Konferencija je bila priika i za razmjenu iskustava sa predstavnicima osam država koji su učestvovali na skupu u Budvi. Morsko dobro je ranije uspostavilo kontaktsa parkom prirode Hutovo blato sa kojim planiraju da apliciraju na pozivu za IPA projekte prekogranične saradnje i Solila bi bila u fokusu tog projekta.

Na Solilima će se prenijeti iskusvta sa Hutovog blata za proširenje turističke ponude sa uključenjem brodica, kazala je Zineta Marjanović iz Federalnog okoliša i turizma iz Sarajevo – BiH.

Članove Mreže očekuje strateško planiranje daljih pravaca razvoja i zajedničkih regionalnih inicijativa, istakli su učesnici i posjetioci Solila.