Ulaganja u sportsku dvoranu

Prema planu i programu Sportske dvorane Župa tokom ove godine u sanaciju objekta i poboljšanje uslova za njegovo korišćenje izdvojiće se 19 hiljada eura.

Priorotet je renoviranje kancelarija – zamjena vrata, laminata, namješataja, plafona i krečenje. Taj dio investicionih radova iznosi 7 hiljada, a druga faza, takođe u iznosu 7 hiljada, podarzumijeva zamjenu fasadnih otvora.

Osim toga planirana je i nabavka mašine za čišćenje podova, parketa i keramike vrijednosti 5 hiljada eura.

Iz Sportske dvorane su naveli da će nastaviti da traže dodatna sredstva od donatora i sponzora za finanisranje projekata poboljšanja energetske efikasnosti, ugradnja toplotnih pumpi i korišćenje alternativnih izvora energije, kao što je to u 2018. godini urađeno za zamjenu bojlera i prešli na zagrijavanje vode na principu solarnih panela, a sve u cilju smanjenja troškova i poboljšanja uslova korišćenja usluga Sportske dvorane.