Treći upisni rok za studente

Univerzitet Crne Gore objaviće sutra konkurs za upis u trećem roku. Istovremeno će biti objavljen konkurs za upis na specijalističke studijske programe Univerziteta Crne Gore.

Na Ekonomskom fakultetu ostalo je 20 upražnjenih mjesta, Fakultetu političkih nauka tri, Elektrotehničkom 13, Mašinskom 102, Građevinskom 18, Medicinskom šest, Biotehničkom 14, Fakultetu za pomorstvo 145, Fakultetu za hotelijerstvo i turizam 57, dok je na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje slobodno 59 mjesta. Metalurško – tehnološki fakultet može da primi 12 studenata na budžetu i 19 samofinansirajućih, Prirodno-matematički 43, Filozofski 101. Upražnjenih mjesta ostalo je i na Fakultetu dramskih umjetnosti i to 15 na budžetu i 11 samofinansirajućih studenata