sa javne rasprave 1

Održana javna rasprava, Pržno 1

U prisustvu devet zainteresovanih građana u multimedijalnoj sali danas je predstavljen Urbanistički projekat Pržno I. Planski dokument koji tretira bivši hotelski kompleks Plavi horizont na kome tusitičko naselje gradi kompanija Katari Diar predstavila je Vesna Nikolić iz Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, a prisutne su sa detaljima projekta upoznali Ana Jokić i Predrag Babić iz Centra za arhitekturu i urbanizam iz Podgorice.

 

Prema riječima Vesne Nikolić inicijativu o izmjeni planskog dokumenta investitor je podnio u oktobru 2013. godine, što je odobrila vlada Crne Gore uz saglasnost opštine Tivat. Ona je istakla da je plan na javnoj raspravi do 20.juna do kada građani mogu dostaviti svoje primjedbe nadležnom opštinskom Sekretarijatu.
Predrag Babić iz CAU je predtavljajući dokument naglasio da plan obuhvata 17,10 hektara KO Milovići i KO Nikovići i da je na tom prostoru izmjenama plana koje je tražio investitor predviđena izgradnja 168 smještajnih hotelskih jedinica umjesto ranijih 50. On je istakao da je izmjenu plana tražio investitor koristeći zakonsku mogućnost obzirom da je vlasnik prostora preko 10 hektara. Govoreći o detaljima plana Ana Jokić, arhitekta CAU je istakla da će centralni dio kompleksa biti hotel, 79 smještajnih jedinica biće u depadansima, a planom je predviđena izgradnja SPA centra, plažnog bara, maloprodajnih objekata, sportskih i ostalih sadržaja. Ona je istakla da je će budući kompleks imati kapacitet od 587 ležaja i da je turističko naselje inspirisano prirodnim karakteristikama pejzaža u stilu tradicionalnih crnogorskih sela sa naglašenim osjećajima ekskluziviteta.sa javne rasprave
„Na uzvišenju iznad hotela biće izgrađen zvonik, a prije ulaza javni parking koji će koristiti spolji korisnici. Biće kontrolisan ulaz u kompleks“, rekla je Jokićeva dodajući da će sportske terene moći koristiti lokalno stanovništvo.
Jedan od vlasnika parcele UP 2 Vasko Ivošević je pitao da li će dio plaže biti otvoren za javnu upotrebu i zatražio je jednak tretman kao i Katari Diar u pogledu koeficijenta izgradnje. Predrag Babić je istakao da će dio kapaciteta plaže biti otvoren za javnost u skladu sa Zakonom o Morskom dobru i da će dvije privatne vile na parceli UP 2 vizuelno činiti sastavni dio kompleksa. On je istakao da je plan za parcelu UP 2 ostao isti kao u prethodnom planskom dokumentu .