Upis u I razred muzičke škole po reformisanom programu

Od školske 2018/19.godine osnovno muzičko obrazovanje učiti  po reformisanom programu.

Po reformisanom programu, u I razred se upisuju djeca sa 6 godina starosti djeteta, uči se muzička početnica.

Od II razreda, upisani učenici mogu da biraju instrument koji će da sviraju i to: klavir, harmonika, violina, gitara, flauta, klarinet, saksofon, truba, oboa, horna, trombon.

Učenici koji žele da uče da sviraju udaraljke, upisuju se sa 9 godina starosti, uzrast IV osnovne škole, a školovanje traje 6 godina.

Učenici koji žele da uče solo pjevanje, školovanje traje 3 godine i upisuju se sa 12 godina, uzrast VII razred osnovne škole.

Za upis je potrebno:

Izvod iz matične knjige rođenih (crnogorski državljani)
Izvod iz knjige rođenih za strance (ovjeren prevod kod notara ili sudskog tumača)
Prijava koja se popunjava u školi (1 € – plaća se u školi)
Provjera sluha i ritma djeteta (u školi)

Upis će se vršiti: 13, 14, 15 20, 21 i 22. juna od 11 – 13 sati – učionica br 4  – prizemlje.

Drugog upisnog roka u avgustu od ove školske godine nema, saopštili su iz Muzičke škole, a više informacija može se dobiti na telefon 672 411