Počeo upis na crnogorske fakultete

Univerzitet Crne Gore raspisao je konkurs za upis na prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2014/15. godinu, kojim je predviđeno 1640 budžetskih i 2317 mjesta za samofinansirajuće studente, kao i 349 mjesta za strane državljane. Kandidati dokumenta potrebna za upis u prvom roku predaju još danas i sjutra. Polaganje testova iz dva predmeta za učenike koji nijesu imali eksternu maturu organizovaće se u petak, 27. juna. Prijemni ispiti polagaće se 30. juna, a upis bi trebalo da se završi do 1. jula.

Kandidati, uz prijavu za upis, podnose i diplomu o položenom stručnom, odnosno maturskom ispitu, originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole, biometrijsku ličnu kartu ili kopiju izvoda iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu, kopiju diplome ,,Luča“ i dokaze o osvojenim nagradama na državnim takmičenjima.
Najviše brucoša, primiće Ekonomski fakultet i to 120 na budžetu i 460 samofinansirajućih, Pravni fakultet, 120 o trošku države i 100 koji će plaćati školovanje. Fakultet političkih nauka primiće 220 studenata, od kojih 80 će imati besplatan indeks, Elektrotehnički će moći da upiše 310 brucoša, od kojih će njih 120 biti na budžetu. Prirodno – matematički fakultet ima 185 slobodnih mjesta, od čega su 95 za samofinansirajuće studente, a Filozofski fakultet u Nikšiću primiće 300 brucoša koji će se školovati o trošku države i 245 samofinansirajućih. Fakultet za pomorstvo u Kotoru ima mjesta za 450 budućih visokoškolaca, od kojih njih 105 neće plaćati školarinu, dok Fakultet za turizam i hotelijerstvo prima 260 studenata, njih 100 na budžetu, a 160 samofinansirajućih. Iznos školarina ostao je isti kao i prethodnih godina i iznosi 500 eura po semestru.
Univerzitet Donja Gorica je takođe raspisao konkurs za upis brucoša i zainteresovani kandidati dokumenta ovoj ustanovi mogu priložiti do subote, 28.juna. Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis može da primi 111 studenata, Preduzetnički menadžment i biznis 20, Fakultet pravnih nauka 111, Fakultet za informacione sisteme i tehnologije 45, Humanističke studije 120, Fakultet umjetnosti 20, Politehnika 45, Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju 45, Fakultet za dizajn i multimediju 40 i Fakultet za sportski menadžment 40 studenata. Školarina na UDG je 1.500 godišnje (dva semestra) sa mogućnošću plaćanja školarine u tri rate.
Za upis na fakultete Univerziteta Mediteran kandidati podnose prijave još naredna dva dana.Fakultet za turizam moći će da primi 200 brucoša, Fakultet za poslovne studije 200, koliko i Pravni fakultet. Fakultet za strane jezike ima 250 slobodnih mjesta, Fakultet za informacione tehnologije 200, Fakultet vizuelnih umjetnosti 50. Školarina za godinu na svim fakultetima iznosi 1.200 eura, osim na FVU 1.600. Ovaj univerzitet daje mogućnost plaćanja na rate, a dobitnici diplome „Luča“, pobjednici državnog takmičenja i lica sa invaliditetom imaće besplatan indeks.

Prema Zakonu o visokom obrazovanju, studenti svih privatnih i državnih fakulteta imaju isto pravo na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju za najbolje studente i zdravstvenu zaštitu.