URA: Spremamo krivičnu prijavu i protiv direktora Aerodroma Tivat

Saopštenje direktora Aerodroma Tivat Radovana Marića (HGI) „Velike kompanije ne bi rizikovale da slijeću na nesigurnu pistu“ samo je još jedna potvrda da su podaci koje je objelodanila URA o brojnim oštećenjima piste (poletno sletne staze – PSS) na tom aerodromu tačni – saopšteno je iz ove partije.

“Umjesto odgovora na pitanje šta se uradilo da se saniraju oštećenja i nepravilnosti iz Izvještaja ACV-a Marić se služi jeftinom demagogijom. Kao neko kome je vazduhoplovstvo profesija, žao nam je da je između političkog militarizma i beneficija, odlučio da zanemari struku. Zbog toga će najvjerovatnije i krivično odgovarati sa direktorom Aerodroma danilom Orlandićem”, ističu u URI.

Navode da je za Marića bolje da se nije ni oglašavao jer je ovako samo demantovao sebe. Kako navode u URI spremaju i dokumentaciju za krivičnu prijavu za direktora aerodroma Tivat.

“Paradoksalno, kontradiktorno, smiješno i neozbiljno izgledaju izjave Marića i Orlandića koji kažu da je sve u redu, da bezbjednost nije ugrožena, a onda i sami priznaju da oštećenja postoje, ali da se nisu proširila. Umjesto da se pohvali informacijom da su sanirali oštećenja Marić se pred crnogorskom javnošću hvali da se oštećenja nisu proširila u odnosu na maj 2018. godine. Imajući u vidu da se radi o bezbjednosti vazdušnog saobraćaja ovakvu Marićevu izjavu možemo svrstati u rubriku ‘vjerovali ili ne’“, navode u URI.

Ukazuju da Marić isto kao i Orlandić navodi da su promjene na pisti uočili i oni sami, ali da nijesu do sada ništa učinili povodom toga i da se i dalje administrativno pripremaju za sanaciju.

Iz URE mu zbog toga postavljaju sljedeće pitanje: „Ako je za sanaciju oštećenja i otklanjanje nepravilnosti iz Izvještaja ACV-a potrebno samo desetak noći zbog čega to nijeste uradili u prethodnih 390 dana koliko je prošlo od kad je Agencija dostavila svoj nalaz?“

“Marić, isto kao i Danilo Orlandić, očigledno ne razumije da on nema problem sa Građanskim pokretom URA već sa Izvještajem zvanične državne institucije – Agencije za civilno vazduhoplovstvo. U tom izvještaju g-dine Marić, prije više od godinu dana upravo za “touch down” zonu prema pragu piste 32. navodi se sljedeće sljedeće: Kako oštećenja i pukotine na površini PSS mogu negativno da utiču na sigurnost operacija vazduhoplova prilikom korišćenja PSS, od operatera Aerodroma Tivat je zatraženo sprovođenje aktivnosti po osnovu saniranja pukotina/oštećenja na zastoru kolovozne konstrukcije. Oštećenja u zoni tačke dodira za prag 32 PSS je neophodno na odgovarajući način sanirati u što kraćem roku, budući da mogu direktno uticati na sigurno slijetanje vazduhoplova i njegovo manevrisanje po PSS Aerodroma Tivat”, ukazuju u URI.

“Dakle, Agencija je prije godinu dana tražila da se oštećenja saniraju u što kraćem roku, a mi dobijamo potvrde od direktora Orlandića i Marića da iste do danas nisu sanirane uprkos inspekcijskom nalazu, kaznama i opomenama od Agencije. Umjesto odgovora zbog čega to nije urađeno direktor Marić se hvali nekim statističkim podacima”, navode oni.

Iz URE ponavljaju da su dokument objelodanili jer imaju odgovornost kao politički subjekt i da su zabrinuti za bezbjednost i živote putnika i zaposlenih na Aerodromu Tivat.

“Ne želimo ni da pomislimo kakve posljedice bile ukoliko bi bilo koji avion izletio sa piste (PSS). Zbog toga još jednom pozivamo javno Dragana Đurovića direktora Agencije za civilno vazduhoplovstvo da pod punom profesionalnom, moralnom i krivičnom odgovornošću izađe i kaže da li su ugroženi bezbjednost vazdušnog saobraćaja i sigurno slijetanje na PSS Aerodroma Tivat”, poručuju oni.