Uređenje staza na Solilima

Za ugodniji boravak  posjetilaca, na tivatskim Solilma, kojim upravlja JP Morsko dobro, u toku je proljećno uređenje rezervata.

Pored održaavanja kula osmatračnica, u rezervatu su u toku radovi na osposobljavanju dodatnih šetačko-biciklističkih staza, saopštili su Morskog dobra.

Za taj posao Morsko dobro je, putem javnog tendera, angažovalo preduzeće „Fidas“ d.o.o . iz Bara, a ugovorena cijena radova iznosi 28.700,00 eura.

Ti radovi, između ostalog, obuhvataju uređenje i sanaciju staze uz drugi glavni i 4 paralelna nasipa čime će se omogućiti šetnja rezervatom u ukupnoj dužini od oko 2,5kilometra.

Nakon nivelacije terena i nasipanja staza, biće postavljene klupe za odmor, kante za otpatke i informativne table. Predviđeno je i da se izvrši sanacija mostova i rukohvata, kao i uklanjanje korovske vegetacije.