urucenje sertifikata

Uručeni sertifikati protivminskim roniocima

Ceremonija dodjele sertifikata polaznicima osnovnog kursa za protivminske ronioce, koji se realizuje u organizaciji Mornarice Vojske Crne Gore i 430. mornaričkog diviziona Slovenačke Vojske, održana je danas popodne u Zbirci pomorskog nasleđa u Porto Montenegru. 

Polaznicima kursa sertifikate su uručili ministar odbrane prof. dr Milica Pejanović-Đurišić i ministar odbrane R. Slovenije Roman Jakič, a na ceromoniji su govorili komandant Mornarice Vojske Crne Gore, kapetan bojnog broda Darko Vuković i komandant 430. mornaričkog diviziona Slovenačke Vojske, kapetan bojnog broda Boris Geršak.

 Ističuči da su mornarice dviju država slične po veličini i da već godinama imaju izvanrednu međusobnu saradnju, komandant MCG, kbb Darko Vuković, kazao je da je zajednička obuka i izgradnja protivminskih kapaciteta dvije mornarice počela prije nekoliko godina.

nakon polozenog kursa
„Ova i druge brojne aktivnosti koje preduzimamo u saradnji i povećanju interoperabilnosti naših mornarica, je mehanizam sa kojim izgrađujemo snage osposobljen i spremne za izvođenje raznih zadataka na području obezbjeđenja stabilnosti na moru, prije svega u regionu“, kazao je Geršak.
Prvi dio kursa koji je obuhvatio teoretski dio i osnovne praktične vježbe, održan je od 10.februara do 16.maja u Sloveniji. Drugi, koji podrazumijeva završne praktične vježbe i rad na uništavanju pravih ubojnih sredstva pod vodom, realizovan je od 19. do 30.maja u Crnoj Gori. Slovenački i crnogorski ronioci proteklih dana su ronili u zalivu Boke Kotorske, kao i u akvatorijumu poligona na rtu Kočište u zalivu Trašte.
Sertifikate je dobilo šest pomorskih diverzanata iz Pomorskog odreda MCG i dvoje pripadnika 430.mornaričkog diviziona Vojske Slovenije.
Svečanosti su prisustvovali ambasador Slovenije u Crnoj Gori Vladimir Gasparič, načelnik Generalštaba VCG admiral Dragan Samardžić.