Uskoro uklanjanje borova pored škole

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj i Savjet za upravljanje Velikim gradskim parkom uskoro planiraju komplikovanu operaciju uklanjanja sedam visokih stabala četinara u zoni pored OŠ Drago Milović, koja će biti zamijenjena novim sadnicama istih vrsta.

Kao i svaka hortikulturna bašta, i Veliki gradski park u Tivtu zahtijeva stalnu brigu i njegu, koja, između ostalog, podrzumijeva i uklanjanje stabala koja su označena kao bolesna ili prestarala. Katastar stabala u užem gradskom jezgru, koji je obuhvatio i populaciju parka, rađen je 2013.godine, a naučno-stručna analiza ukazala je na oko 200 jedinki, koje moraju biti uklonjene u skorijem periodu. S obzirom da je u pitanju zaštićeni spomenik prirode, koji ima izuzetne pejzažne vrijednosti, osnovni princi prilikom ovih radova je da se sačuva osnovna matrica parka, te da svaka uklonjena jedinka bude zamijenjena novom iste vste, objašnjava savjetnik za zaštitu životne sredine u Sekretarijatu za planiranje prostora, Igor Mamula. Za radove koji predstoje, jer su u pitanju stabla visine oko 25 metara, Opština mora angažovati alpiniste.

„Predviđeno je da uskoro bude uklonjeno ukupno sedam stabala borova pored škole. To su nakrivljeni primjeri, primjerci loših vitalnih i estetskih karakteristika. To su četiri stabla Pinjola, dva stabla Alepskog bora i jedan Primorski bor. Smatram bitni ponovo naglasiti da će ova stabla biti zamijenjena istim vrstama,“ kaže Mamula.

Kako su u pitanju veoma rizični radovi, on objašnjava da će javnost prethodno biti obavještena o pristupanju ovom poslu, dok će sama zona radova biti označena i osigurana, kako bi se izbjegle posljedice po zdravlje ljudi i imovinu.

Od studijom prepoznatih 200tinjak stabala, u Parku je do sada zamijenjeno oko 30. Uporedo, park se obogaćuje novim jedinkama, prvenstveno žbunastog bilja, pri čemu se posebna pažnja poklanja zastupljenosti vrsta koje su oduvijek dio ove hortikulturne bašte.

Mamula ističe da su u Sekretarijatu od početka ove godine opredijeljeni da se intenzivnije posvete obnovi parka, ali je prije pristupanja sadnji potrebno završiti radove na uklanjanju starih i oboljelih jedinki.

Opština i ove godine, povodom Evropskog dana parkova, planira pozvati građane da učestvuju u donatorskoj akciji, čime se nastavlja tradicija koju je 2007.godine uspostavila NVO Evropski dom Tivat, organizacija koja je najzaslužnija za činjenicu da se nakon decenija nebrige Tivat vratio svom izuzetnom spomeniku kulture, kakav je Veliki gradski park. Mamula ističe da je ova akcija jako dobro prihvaćena, te da svake godine ovim putem biva obezbijeđeno oko 30 novih biljaka.