Uskoro Zakon o strancima

Crnogorski ministar turizma i održivog razvoja Branimir Gvozdenović najavio je za podgoričku „Pobjedu“ ubrzo donošenje Zakona o strancima:

     „U prvoj polovini ove godine očekuje se donošenje Zakona o strancima kojim se uredjuju uslovi ulaska, kretanja, boravka i rada stranaca u Crnoj Gori. Kako je Crna Gora turistička destinacija sa million i po dolazaka turista tokom godine, u interesu turizma je da Zakon o strancima bude osnova za jedinstenu evidenciju turističkog prometa, da se evidencija vodi elektronskim putem i da je dostupna MInistarstvu turizma“ – izjavio je ministar Branimir Gvozdenović.