Usvojen budžet opštine za 2019.

Uz prisustvo 25 odbornika nakon četiri ipo sata završena je posljednja ovogodišnja sjednica Skupštine opštine Tivat, koju su, na momente obilježile i teške riječi uvrede. I ovo skupštinsko zasijedanje Radio Tivat je direktno prenosio.

Mileta Rabrenović je u ime Odbora za Statu i propise predložio da se sa dnevnog reda skine čak 14 tačaka jer nisu ispunjeni formalno pravni uslovi. Odbornici su se izjašnjavali pojedinačno o ovim tačkama i jednoglasno su odlučili da se danas ne raspravlja o donošenju DUPa Lepetane, donošenju UP „Turistička zona Lepetane“, predlogu Odluke o zaradama lokalnih funkcionera i zaradama lokalnih službenika i namještenika u Opštini Tivat, te više odluka iz imovinsko pravne oblasti. Kako je istakao predsjednik Parlamenta Ivan Novosel, za neke od ovih odluka nije stiglo potrebno mišljenje Ministarstva finansija.

Budimir Cupara sa liste „Arsenal za Tivat“ je predložio da se sa dnenvog reda skinu još dvije tačke – Predlog budžeta opštine za narednu godinu i Plan i program rada Komunalnog za 2019. Po njegovoj ocjeni nisu se stekli uslovi za raspravu o ovim dokumnetima:

„U predlogu budžeta Opštine nisu precizno definisani radovi. Moraju se precizirati investicije, kao na primjer izgradnja puta za Cacovo i sredstva opredjeljena Centru za kulturu. Takođe, ja stalno insistiram da se budžet donosi uporedo sa Programom uređenja prostora.

U finansijskom planu Komunalnog nisu usaglašeni parametri koji se odnose na sredstva iz budžeta. Obrađivač nije našao za shodno da ispravi greške. To je urađšeno sumneo, ali nije pismeno, što je neohodno. Zbog toga sam ja i napustio sjednicu Odbora za statut i propise, jer se svi ključni predlozi opozicije odbijaju“ – kazao je Cupara zamjerajući što u izvještaju Odbora nije konstatovano njegovo izdvojeno mišljenje.

Predsjednik Parlamenta Ivan Novosel je istakao da su se stekli svi foremalno pravni uslovi za raspravu o predlogu budžeta opštine za 2019.

Oba Cuparina predloga su odbijena istovjetnim glasanjem, 2 glasa za, 19 protiv i 2 uzdržana glasa.

Predsjednik Skupštine je saopštio da je stigao i predlog predsjednika opštine za dopunu dnevnog reda sa novom tačkom – Rješenje imovinsko pravnih odnosa Mitropolije Crnogorsko primorske i Opštine Tivat.

Mileta Rabrenović iz DPS je rekao da su ispunjeni svi formalno pravni uslovi, ali je predložio da se zbog obimnog dnevnog reda, o ovom pitanju raspravlja na narednom zasijedanju.

Sa tim  se složila većina odbornika, a za uvrštavanje u dnevni red današnje sjednice bio je samo odbornik HGI Adrijan Vuksanović. Jedan odbornik je bio uzdržan a 21 protiv.

Zapisnik sa prethodne sjednice usvojen je jednoglasno, bez primjedbi.

 

Teške riječi, uvrede, opomene i recitacije zasjenile su ekonomske teme i obilježile raspravu o Predlogu odluke o budžetu opštine Tivat za 2019. godinu u iznosu od 20 miliona i 961 hiljadu eura. Nakon dvoipočasovne rasprave ovu očekivano najvažniju tačku 26. skupštinskog zasijedanja odbornici su podržali sa 20 glasova za, dva protiv i 4 uzdržana glasa.

Rajka Jovićević, sekretarka Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode ukazala je na tehničke izmjene u tekstu odluke i istakla da Sekretarijat za energetsku efikasnost više ne postoji i da su iz predloženog teksta skinute sve stavke namijenjene njemu kao i stavke sa kontom nula. Objasnila je da je Služba za zajedničke poslove preuzela dio poslova Sekretarijata za lokalnu samoupravu pa su shodno tome prebačena sredstva namijenjena tom Sekretarijatu. Ona je istakla da za predlog odluke dobili pozitivno mišljenje Ministarstva finansija i podsjetila da je budžet zasnovan na mjerama ekonomske politike Vlade Crne Gore i da su nastojali da ostvare ravnotežu prihoda i izdataka. Jovićevićeva je rekla da su svoje primjedbe i predloge tokom javne rasprave iznijeli korisnici budžeta, precizirajući neke od najvažnijih stavki budžeta.

Predstavnici skupštinskih odbora predložili su skupštini usvajanje, a Radoš Gospić iz Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave je svesrdno prihvatio odluku o budžetu ističući da je „rađen po svim načelima budžetske prakse i u skladu sa mjerama ekološke politike Vlade“.

Miomir Abović, odbornik Tivatske akcije je ocijenio da je u pitanju „kombinacija potrošačkog i nerealnog budžeta“. Obrazlažući tu kvalifakciju naglasio je da je budžetom predviđena 131.000 eura više u odnosu na 2018. godinu. „Jasno je da je bilo dosta partijskog zapošljavanja. Blizu je izborna 2020. godina  i sigurno je da će još više novca građana biti namijenjeno za partijsko zapošljavanje“, rekao je Abović dodajući da je budžet po njegovog ocjeni nerealan jer je u njemu dosta kapitalnih projekata koji godinama nijesu ostvareni i da je barem 10 stavki iz prethodnog perioda nerealizovano. Naveo je da je i ovaj budžet planirao 2,5 miliona eura sredstava za komunalno opremanje objekata iako u prošlom ni 50 odsto tih sredstava nije ostvareno. Među projektima koji neće biti realizovani ni tokom 2019. godine, Abović je naveo izgradnju Vatrogasnog doma, šetališta Belani i kanalizacije u Donjoj Lastvi i kružnog toko na Jadranskoj magistrali kod zgrade stare opštine. Upitao je zbog čega je predviđeno 15.000 eura za nabavku novog vozila i u koju stavku je planirano plaćanje fasade za Dom kulture u Donjoj Lastvi zbog koga je Agencija za sprječavanje korupcije upozorila Duks kroatorum na postojanje konflikta interesa.

Replicirajući Aboviću, odbornik HGI Adrijan Vuksanović je rekao da Abović „nikad nije pričao Domu kulture u Lepetanima i drugim domovima koji zvrje prazni a smeta mu Dom kulture u Donjoj Lastvi koji je obnovio Duks kroatorum“. „Kad je ovaj dom bio polurazrušen i kad je iz njega raslo drveće nije vam smetalo. Smeta vam dom koji smo obnovili i koji je otvoren za sve. Smeta vam jer vas podsjeća na ono što ne možete da zaboravite“, rekao je Vuksanović.

Uprkos upozorenjima predsjednika Skupštine Ivana Novosela, da krši poslovnik i da mu ne da riječ jer nije dozvoljena „replika na repliku“ Miomir Abović je rekao da je Vuksanović kao predsjednik skupštinskog odbora za eurointegracije kome je ASK konstatovala da je u sukobu interesa, poslednji koji bi trebalo da govori o toj temi za skupštinskom govornicom. „Meni ne smeta Dom kulture u Donjoj Lastvi već bezakonje“, poručio je Abović.

Predsjednik SO Ivan Novosel je konstatovao da je Abović grubo prekršio poslovnik jer mu nije dao riječ, a odbornik Bokeškog Foruma Andrija Petković je uzvratio proceduralnim pitanjem Novoselu ko je on da odlučuje šta je uvredljivo a šta nije.

Nakon Abovića, mimo saglasnosti Novosela koji mu nije dao riječ, i Adrijan Vuksanović je za skupštinskom govornicom rekao da je „Abović dobar u ponižavanju samog sebe i da je najmanje on pozvan da priča o vulgarnostima“.

„Nijesam više predsjednik skupštinskog Odbora za eurointegracije, to mjesto je pripalo kolegama iz opozicije. Svi koji rade i griješe, a mi poštujemo državne institucije i ponašaćemo se shodno njihovim preporukama. Umjesto Abovićevih sterilnih izlaganja mogu reći da ja kao bivši pedagoški radnik nikad ne bih za ovom govornicom govorio kada bi neka od mojih učenica imala primjedbe na moj rad“, rekao je Vuksanović.

Abović je iz skupštinske klupe Vuksanoviću uputio uvrede da je „đubre udbaško“, a sa klupe je povodom Vuksanovićevog nastupa reagovao i njegov stranački kolega Mirko Kovačević.

Vuksanović je uzvratio da ga ne vrijeđaju Abovićevi istupi jer je „njegov cilj raspad sistema“.

Ivan Novosel je pozvao odbornike na odgovornost i poručio da ovakvi ispadi ne služe za pohvalu skupštini i upozorio Abovića na dobacivanje sa klupe.

Nakon trenutnog smirivanja strasti, Andrija Petković je u svom izlaganju poručio da sve što se u poslednje vrijeme dešava u lokalnom parlamentu „postaje degutantno“. On je poručio da su budžet iz 2017. godine nazvali „podgoričkim“ jer donijet u Podgorici, a ovaj je nazvao „poltronskim“. „Ovaj je budžet poltronski jer je pisan u Podgorici, Tivćani nijesu učestvovali u njegovom pisanju. Pisali su ga poltroni za račun podgoričkih gospodara za potrebe poltrončića koji će se od njega okoristiti, da bi im nekom crkavicom zapušili usta“, rekao je Petković.

Ivan Novosel je upozorio i Petkovića da ne upotrebljava uvredljive riječi, a on je uzvratio da prvo nauči padeže. „Ako ne smijem da kažem poltron, lopov i hohštapler recite mi šta mogu da kažem“, rekao je Petković.

On je ponovio da će najveću korist od budžeta imati „tivatski poltrončići“ i da je to „novi oblik profiterstva“. „Devedesetih su bili ratni a sad su budžetski profiteri. Cilj opravdava sredstva“, rekao je Petković dodajući da su stavke medijske i promotivne aktivnosti u ovom budžetu kroz sredstva predviđena za razne sekretarijate dostigla cifru od 300.000 eura, a da je predsjednik opštine Siniša Kusovac ukinuo komisiju za jednokratnu novčanu pomoć „jer idu izbori, a on sredstva želi sam da dijeli“.

Sekretarka Rajka Jovićević je rekla Aboviću da će prihodi od zakupa Doma kulture u Donjoj Lastvi biti uvršteni u stavku „Prihodi od zakupa poslovnog prostora“, a da je nabavka novog vozila planirana za potrebe koordinatora rada Mjesnih zajednica. Ona je rekla da su sredstva namijenjena za medijske i promotivne aktivnosti raspoređena po sekretarijatima i namijenjena za razne potrebe i aktivnosti. Jovićevićeva je rekla da sredstvima tekuće rezerve sad raspolaže Služba predsjednika opštine, a sredstva za stručna usavršavanja i publikacije koja su stavljena u stavku kod glavnog administratora su namijenjena za sve opštinske službe.

Odbornik Arsenala za Tivat, Budimir Cupara je primijetio da metodologija izrade budžeta nije korektna i da se građani i odbornici u njegovu izradu uključuju tek tokom procesa javne rasprave. On je predložio da se tok treba raditi od jula mjeseca i da koordinator za MZ tada treba da prikuplja predloge u tivatskim naseljima. Cupara je istakao da je on tokom javne rasprave dao niz predloga u pisanoj formi a ništa konkretno tim povodom nije urađeno. „Koji je onda smisao rada? Neke od tih predloga upućujem poslednje tri godine. Tražio sam da mi se pismeno odgovori, a ništa nijesam dobio“, rekao je Cupara.

On je pitao zbog čega su sredstva za CZK uvećana za 250.000 eura u odnosu na prošlu godinu i pitao zašto u odlucinema uporedne kolone za 2018. godinu. Upitao je i koliko je sredstava predviđeno za Drugi tivatski međunarodni karneval, šta je sa urbanističkim projektom Opatovo i poslovno stambenim projektom Lukovića barake koji je bio naveden i u izbornom programu DPS.

Cupara je naglasio i da uklanjanje kablovskog voda Vrijes-Mažina ne bi koštao ni 20.000 eura, a oslobodio bi 73 urbanističke parcele za stanovanje manje gustine.

Odbornica SDP Bernarda Moškov je rekla da su odbornici ove stranke iznijeli svoje predloge na javnim raspravama o budžetu, a nijesu dobili nikakav odgovor. Ona je pročitala svoj dopis Sekretarijatu za finansije od 28.novembra u kome je tražila odgovor za zamjenu akdekvatnim rastinjem kanarskih palmi na gradskoj rivi Pine i prihranjivanje tivatskih plaža pijeskom.

Predstavnik Matice Boke, Ivan Starčević je primijetio da ni ova odluka o budžetu ne sadrži analitičke kartice za projekte kapitalnih investicija koji bi eliminisao nedoumice.

On je upitao zbog čega su uvećena planirana sredstva od poreza na nepokretnosti i da li to znači da očekujemo podizanje novih objekata i zbog čega je planirano čak 100.000 eura za ulaganja u softver.

Starčević je kritikovao stavku u kojoj je svega 7.000 eura namijenjeno za Službu zaštite i spasavanja, a za NVO 60.000 eura.

Upitao je da li opština razmišlja da Maticu Boke konačno uvrsti među NVO od posebnog značaja obzirom da je realizovala veliki broj izdavačkih projekata, likovnih izložbi i tribina o raznim zakonima na korist svih građana. Starčević je ocijenio da su 80.000 eura namijenjenih za sudske postupke „bačene pare“ i tražio analitiku za 20.000 eura namijenjenih za 6 tivatskih Mjesnih zajednica. Kritikovao je i Miletu Rabrenovića i Ivana Novosela zbog odluke da u dnevni red ne uvrste tačku o razmjeni zamljišta između opštine i Mitropolije crnogorsko primorske.

Ivan Novosel je rekao da nikad sa njim nije razgovao na tu temu i ne zna odakle mu te informacije.

Odbornik TA Mirko Kovačević je istakao da je nastavljena praksa da se uz budžet ne dobija Program uređenja prostora što je uobičajeno u kotorskoj i budvanskoj opštini.

On je rekao da je iznos od 2,5 miliona eura koliko je planirano od naknada za komunalno opremanje nerealno i da se neće uspjeti realizovati kao ni prošlih godina.

„Mimo budžeta prolazi ogroman novac, sigurno bar 10 miliona eura od nelegalne gradnje. Čak je i premijer Duško Marković rekao da buja nelegalna izgradnja i da ne zna da li je problem u zakonu ili njegovom sprovođenju“, rekao je Kovačević dodajući da su oni uzalud upozoravali da će Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata vrlo brzo devastirati prostor u Crnoj Gori. Kovačević je naglasio da opštine više direktno ne dobijaju sredstva od Morskog dobra i potvrdio da je Siniša Kusovac stavio van snage odluku o Komisiji za socijalna pitanja bez obrazloženja. On je ponovio da je očigledno da Kusovac sam želi da raspolaže sa tim sredstvima jer se primiču lokalni izbori 2020. godine. Rekao je da ga čudi to što opština ne želi da pomogne Komunalnom DOO u nabavci novih kamiona za odvoz smeća i pitao šta je tačno predviđeno da se ekspropriiše za predviđeni iznos od 2,3 miliona eura. Kovačević je rekao da nedostaju detalji o budžetom predviđenoj modernizaciji lokalnih saobraćajnica kao i podaci i rekonstrukciji sportskih terena na otvorenom. „O realizaciji kapitalnih investicija dovoljno govori podatak da ne možemo završiti ni sitan infrastruktruni projekat kao što je izgradnja saobraćajnice u Cacovu, druga faza. 170 metara ulice gradite tri godine, a čitavu ovu godinu potrošili ste na polaganje cijevi za kanalizaciju, struju i vodu. Radovima se ne vidi kraj iako su vas građani redovno informisali“, rekao je Kovačević.

Sekretarka Sekretarijata za imovinu Rita Mitrović je rekla da su iznosom od 2,3 miliona eura obuhvaćeni svi izdaci za imovinu koji se vode u svim sudskim procesima. Ona je objasnila da je u najvećem broju slučajeva riječ o saobraćajnicama koje su izgrađene na privatnom zemljištu i za koje ne postoji osnova za vraćanje. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda je izgrađeno uglavnom na privatnom zemljištu i opština se, kako je istakla, obavezala da plati vlasnicima zemljište. Najavila je da sledeće godine slijedi eksproprijacija zemljišta za saobraćajnicu u Gornjem Seljanovu i da će se sve to naći u Programu uređenja prostora.

Odgovorajući Cupari, sekretarka za kulturu i društvene djelatnosti Dubravka Nikčević je rekla da je Međunarodni karneval u Tivtu dobio sve pohvale i da će opština naredni karneval podržati sa 20.000 eura. Ona je rekla da opština ne treba da bude glavna adresa za finansiranje takvih manifestacija i da će događaj podržati TO i turistička privreda grada.

Budimir Cupara se složio da opština ne treba da bude jedina adresa za finansiranje karnevala i zaključio je da je Tivat karnevalom dobio mnogo u cilju promocije turističke destinacije.

Tamara Furtula, sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj je najavila da će Program uređenja prostora i Izvještaj o uređenju prostora biti usvojeni na sledećoj skupštinskoj sjednici nakon sprovedene javne rasprave.

Odbornik SDP Ivo Marić je rekao da je 2,3 miliona eura kako se ranije čulo trebalo ići za uređenje zemljišta a ne za eksproprijaciju. On je rekao da ograda oko lučice Kalimanj još uvijek nije završena što baca sjenku na način realizacije kapitalnih projekata u Tivtu.

Odgovorajući na kritike i primjedbe iz oppzicionih redova, predsjednik opštine Siniša Kusovac je potvrdio da će Program uređenja prostora biti donijet na skupštinskoj sjednici nakon novogodišnjih praznika i javne rasprave na kojoj će se skupiti sve primjedbe građana o tome koje lokalne saobraćajnice treba modenizovati i rekonstruisati. Složio se sa primjedbom Iva Marića da ogradu oko lučice Kalimanj treba što prije postaviti. „Komisija za socijalna pitanja koja je odlučivala o raspodjeli jednokratne novčane pomoći bio je gest dobre volje moje prethodnice Snežane Matijević. Obzirom da takva komisija nije predviđena odlukom, taj gest ne mora biti i moj“, rekao je Kusovac dodajući da je godina na izmaku bila u znaku značajnijih ulaganja u objekte kulture  a da će u narednoj veći iznos novca biti namijenjen za održavanje Festivala Purgatorije i druge kulturne manifestacije, kao i karneval.

On je rekao da analitičke kartice ne moraju biti sastavni dio odluke o budžetu i da to ko želi može naći u projektnoj dokumentaciji i u predračunima. Oko izgradnje objekta Lukovića barake rekao je da opština čeka odgovor Ministarstva odbrane.

Budimir Cupara je za izgradnju Lukovića baraka reagovao riječima da postoje stavovi i NVO Arsenal i Ministarstva odbrane ali se još čeka stav opštine Tivat. On je rekao da je Ministarstvo još u februaru poslalo svoje mišljenje, a stav opštine se čeka od avgusta. Istakao je da oko analitičkih kartica nije bitan predračun ni projekat već objašnjenja vrste radove i okvirnog iznosa. Cupara je podržao potrebu nabavke novih kamiona za odvoz smeća za potrebe Komunalnog DOO jer je kako je naveo, prosječna starost vozila preko 13 godina.

Siniša Kusovac je u replici sa predstavnicima opozicije ponovio da Komisija za socijalna pitanja nije bila nužnost i rekao da su do cifre od 2,5 miliona eura za komunalno opremanje i 5,1 miliona od poreza na nepokretnosti došli na osnovu pokazatelja dobre naplate. Složio se sa ocjenom o izraženoj nelegalnog gradnji i rekao da je tim povodom građevinsko urbanistička komisija napravila presjek stanja u gradu i da se nelegalni radovi neće tolerisati.

Kusovac je početkom naredne godine najavio nabavku novih vozila za potrebe Komunalnog i Radio Tivta.

Nove varnice u skupštinskoj sali izbile su nakon izlaganja Andrije Petkovića i recitovanja pjesme „Svinja reformator“ pjesnika Milorada Mitrovića. On je recitujući stihove pjesme poručio da je to njegov komentar na reformske projekte tivatske koalicione vlasti i budžetsku politiku. Ivan Novosel je rekao da on zloupotrebljava skupštinsku govornicu i više puta tražio od njega pristojnost. Predsjednik opštine Siniša Kusovac je Petkoviću rekao da on godinama samo citira i recituje tuđe, da čita poruke sa mobilnog telefona a ne govori svoje stavove. Složio se sa ocjenom Adrijana Vuksanovića da niko nikog ne može uvrijediti kao sam sebe.

Šeg odborničkog kluba DPS Mileta Rabrenović je rekao da Andrija Petković o kojoj god temi govori ne prestaje da vrijeđa. „Govorite o ratnom profiterstvu i poltroničićima gledajući u redove DPS. Učestvovao sam kao pripadnik tivatske jedinice na dubrovačkom ratištu u vjerujem da su tamo bili i neki članovi Bokeškog foruma. Nakon svoje karijere u školi i kao odbornik mogu svakog pogledati u oči bez stida i srama“, rekao je Rabrenović.

Andrija Petković je uzvratio da je sa mobilnog telefona čitao poruke izbornog štaba DPS a da Siniša Kusovac kao doktor ekonomije ne zna ko je teoretičar ekonomije Stjuart Pek, već ga zove „Pakom“.

Kusovac je resgovao riječima da je „bolje čitati knjigu nego slušati ispraznog čovjeka“.

Uključujući se u raspravu Miomir Abović je Siniši Kusovcu poručio „da nema ni stida ni srama, a da ga ima ne bi ni dolazio u ovu skupštinu“. „Slažem se da niko nikog ne može osramotiti kao samog sebe. Vi ste oprostili dug od 5,6 miliona Porto Montenegru. Zna se kako ste gradili stanove i dobili stambeni kredit. Svinja je pozitivno biće u odnosu na neke iz ove skupštine“, rekao je Abović.

Ivan Novosel je nakon izlaganja, Aboviću izrekao opomenu jer je po njegovim riječima uvrijedio cio parlament i tražio je da opomena ovom odborniku bude unesena u zapisnik.

Mirko Kovačević je rekao da je Siniša Kusovac po preuzimanju funkcije predsjednika opštine pokazao samovolju koja se ogleda u projektu izgradnje Dnevnog centra na Seljanovu za potrebe djece sa smetnjama u razvoju uprkos protivljenju stanara susjedne zgrade, Udruženju roditelja djece i odbornika.

On je rekao da Kusovac to radi bez suvislog objašnjenja. Rekao je Kusovcu da ga je redovno kao i ostali građani obavještavao o stanju na gradilištu u Cacovu i da zbog sve te situacije ima osjećaj gorčine. „Sahranili smo juče Dragišu Koprivicu koji ni nakon 40 godina nije poslednje mjesece dočekati u svojoj kući u Cacovu. Uprkos mojim brojnim intervencijama nijeste bili u stanju da te radove dovršite od aprila. Znate tačno zašto ste to radili i treba da se pogledate u ogledalo“, rekao je Kovačević.

Odgovorajući Aboviću, Siniša Kusovac je rekao da mu je mnogo važniji stav Specijalnog državnog tužilaštva i državnih organa o dugu za komunalije Porto Montenegra nego Abovića. „Imaću vrlo brzo mišljenje SDT i o mom kreditu, pa ću da čujem šta će te onda reći“, rekao je Kusovac. Oko izgradnje Dnevnog centra na Seljanovu, Kusovac je rekao da nije u pitanju ničija samovolja već izgradnja objekta koji je tu planiran po DUP i svim zakonima. Odgovorio je Kovačeviću da su on i pokojni Koprivica bili prijatelji, da je njegovu djecu učio ronjenu i da tu nije bilo nikakvog namjernog odugovlačenja.

Miomir Abović je Siniši Kusovcu poručio da ne prihvata mišljenje „njegovog partijskog tužilaštva koje je kidnapovalo poslanika bez prethodnog skidanja imuniteta“. „Iščitao sam dokumentaciju o vašem stambenom kreditu i našao očigledne malverzacije. Ni Sveti Petar me ne može ubijediti da je to bilo po zakonu. 170 metara puta u Cacovu gradite tri godine. Komisiju za socijalna pitanja ste ukinuli da bi kupovali glasove, nema drugog razloga. Nije bitno moje mišljenje o vama, već ono što o vama misli 60 odsto Tivćana. Vi ste najloši predsjednik koji se u zadnje vrijeme pojavio u Tivtu“, izjavio je Abović.

Mirko Kovačević je Kusovca pitao da objasni zašto izvođaču puta u Cacovu ne potpisuje situacije i rekao da od njega ne može dobiti nijednu informaciju u koju može biti siguran. „Čitava stvar sa pokojnim Koprivicom je mučna i strašna. Sjetimo se pokojnog Zlatana Peraka koji je na kraju umro a nije mogao da se izbori ni za svoj elementarna imovinska prava“, rekao je Kovačević.

Budimir Cupara je pitao Kusovca da li KFW banci može uputiti pismo namjere za odobrenje dugoročnih sredstava u cilju izgradnje kanalizacione mreže u Gornjem Kalimanju. Pitao je i kada će biti nastavljeni radovi na izgradnji saobraćajnice S – 02 u Kalimanju, da li će se sanirati fudbalski teren u Krtolima, urediti odvodni kanali u Kalimanju, kao i javna rasvjeta i pješačke staze u ovom dijelu grada. Obzirom da je sa dnevnog reda skinuto više tačaka iz imovinsko pravne oblasti, Cupara se interesovao i da li će 1,3 miliona eura predviđenih za izmirivanje sudskih odluka privatnim vlasnicima zemljišta biti dio 7,3 miliona eura prenesenih budžetskih sredstava za narednu godinu.

Predsjednik opštine Siniša Kusovac je rekao da je budžetskim sredstvima od 250.000 eura namijenjena i izgradnja sportskih terena u Donjoj Lastvi. Najavio je da slijedi finalizacija tendera i da je predviđena i sanacija fudbalskog terena u Krtolima. On je rekao da je ideja da se eksproprijacijom zemljišta za potrebe izgradnje saobraćajnica otvori prostor za buduće ubiranje lokalnih prihoda i da će za 2,3 miliona eura biti napravljen elaborat za eksproprijaciju.

Potpredsjednik opštine Dejan Maslovar je govoreći o izgradnji sportskih terena u Donjoj Lastvi rekao da nijesu bili zadovoljni prvim projektom. Urađen je novi projekat koji je trenutno na reviziji, slijedi tender za izbor izvođača, a Maslovar je izrazio nadu da bi do ljeta tereni mogli da se izgrade.

Oko izgradnje kanalizacione mreže u Gornjem Kalimanju, Siniša Kusovac je rekao da opština nije zadovoljna dinamikom izvođenja radova od strane Jedinstva iz Sevojna. On je rekao da postoji mogućnost da zbog terena u Krašićima, izvođač bude premješten da izvodi radove u visočijim gradskim zonama na sekundardnoj i tercijalnoj kanalizacionoj mreži. On je rekao da ne zna da li će ostati sredstava da Jedinstvo izvede radove i na kanalizacionoj mreži u Gornjem Kalimanju ali je na insistiranje Budimira Cupare prihvatio da opština uputi pismo namjere za kreditna sredstva od KFW banke.

 

Jednoglasno i bez diskusije usvojen je Predlog Odluke o finansiranju usluge pomoć i njega u kući za 2019. godinu. Kako je navedeno u obrazloženju Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja, u  budžetu opštine mogu se obezbijediti sredstva za materijalna davanja u  socijalnoj i dječjoj zaštiti propisana ovim zakonom i za usluge socijalne i dječje zaštite, kao što su: pomoć u kući, dnevni boravak, usluge narodne kuhinje, odmor i rekreaciju djece, stanovanje uz podršku, smještaj u prihvatilište – sklonište, stanovanje za socijalno ugrožena lica, u skladu sa zakonom i druge usluge u skladu sa svojim materijalnim mogućnostima.

U Lokalnom planu za razvoj usluga socijalne zaštite 2015-2019 u sklopu Akcionog plana, predviđene su mjere Usluge podrške za život u zajednici i aktivnost, Povećati broj korisnika usluge pomoć i njega u kući starim i nemoćnim osobama (geronto domaćice) i proširiti rad na teritoriji cijele opštine. Kao nosilac aktivnosti predviđen je Crveni krst, koji je i do sada bio pružalac usluga ovog programa.

 

Poslovi pružanja usluge Pomoć i njega u kući ovom Odlukom su povjereni OO Crvenog krsta Tivat iz razloga što ova organizacija već dugi niz godina sprovodi program pružanja pomoći i njege starim licima sa teritorije opštine Tivat, omogućavajući velikom broju naših starih sugrađana zadovoljavanje osnovnih životnih potreba.Tu uslugu koristi više od 60 lica, uz tendenciju povećanja broja korisnika.

Lokalnim planom za razvoj usluga socijalne zaštite 2015-2019 takođe je obuhvaćena ova usluga, uz težnju da se proširi i na prigradska naselja, stoji u obrazloženju nadležnog Sekretarijata.

 

Odbornici su sa 16 glasova za usvojili izmjene i dopune Odluke o finansiranju sporta.

U diskusiji o ovoj tački Dnevnog reda odbornik Bokeškog foruma Andrija Petković se osvrnuo na raspravu o Nacrtu budžeta i raspravi koja se vodila o visini sredstava za finansiranje sporta i javnoj raspravi koja se vodila a kojoj nije prisustvovala Sekretarka resornog Sekretarijata te zapitao da li zato što nikoga od prisutnih nisu mogli pogledati u oči. Andrija Petković je istakao da se u Tivtu iz opštinskog bužeta za sport procentualno odvaja najmanje u Crnoj Gori. Kako je rekao, jako mu smeta ukidanje Savjeta za sport i upitao da li je razlog taj što su predsjednik Savjeta i članovi otvoreno rekli da je sportska struktura nikakva a  izdvajanja mala. Po njemu je neprihvatljivo dodijeliti 30 posto sredstava FK Arsenal a posebnu pažnju zaslužuju bućanje, jedrenje, rukomet, košarku. Zatražio je odgovor na pitanje ko je potpisao Odluku o raspodjeli sredstava za sport.

Ivo Marić iz SDP-a je zapitao ko će, obzirom da se kako kaže “ukida Savjet za sport”, sada odlučivati o raspodjeli sredstava za sport.

Budimir Cupara, predstavnik grupe građana Arsenal za Tivat je imao nekoliko tehničkih primjedbi a Igor Petković (SD) kazao da je nezadovoljan radom Sekretarijata za sport. Prema njemu igrališta za djecu na Seljanovu su izgrađena van evropskih propisa.

Prema obrazloženju obrađivača, Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja, Sekretarka Darka Ognjanović je pojasnila da je pravni osnov za donošenje tog dokumenta sadržan u odredbama Zakona o sportu i Pravilniku o bližim kriterijumima za kategorizaciju sportova u Crnoj Gori. Tu je preciziran rok za usklađivanje podzakonskih akata od dana stupanja Zakona na snagu.

Izmjene u Odluci o finansiranju sporta se odnose na terminologiju i nadležnosti  koje imaju Savjet za sport i donosioci odluka i ostalih akata.

U novoj odluci, dodjela finansijskih sredstava sportskim organizacijama će biti usklađena sa  Pravilnikom o bližim kriterijumima za kategorizaciju sportova.

Zakonom o sportu precizirani su  načini finansiranja sportskih subjekata  na lokalnom nivou kao i nadležnosti  Savjeta  za sport koje se ovom odlukom prenose na Komisiju koju imenuje predsjednik opštine.

Uslijedila je sledeća tačka Dnevnog reda na kojoj su odbornici sa 15 glasova sa usvojili Odluku o stavljanju van snage Pravilnika o kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama. Zakonom o sportu je definisano da se uslovi, način, postupak i kriterijumi za dodjelu sredstava, kao i način kontrole nad realizacijom programa sportskih organizacija bliže utvrđuju propisom opštine. Bliži kriterijumi za sufinansiranje programa sportskih organizacija će biti precizirani propisom opštine kao i Javnim pozivom.

Usvojivši odluku  sa 15 glasova za, Skupština je van snage stavila Odluku o osnivanju Savjeta za sport. Članom 117 Zakona o sportu predviđeno je da  za procjenu programa i utvrđivanje visine sredstava koja se dodjeljuju sportskoj organizaciji nadležni organ opštine obrazuje Komisiju, na koju se prenose nadležnosti Savjeta za sport.

 

Izvještaj o realizaciji Opštinskog programa razvoja kulture 2015-2020 (presjek ostvarenja ciljeva i rezultata 2016-2018- I ciklus) jednoglasno je usvojen sa 22 odbornička glasa i bez rasprave. Skupština opštine Tivat donijela je 28. decembra 2015 Program, kojim su utvrđeni razvojni ciljevi, u skladu sa nacionalnim programom razvoja kulture. Sekretarka Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti, Dubravka Nikčević, istakla je da je dokument donijet gotovo jednoglasno i da su samo 4 opštine u državi donijele ovaj program, iako je to zakonska obaveza.

„Ne znam zbog čega, ali Opština Tivat se jedina usudila da podnese Izvještaj Parlamentu o realizaciji ovako značajnog dokumenta“ rekla je sekretarka, naglasivši da je „poslednje tri godine urađeno mnogo dobrog i kvalitetnog na polju pomaka razvoja kulture, a pogotovo ove godine, pa je 2018. u izvesnom smislu godina kulture, a to nam možda bolje nego moje riječi govore cifre.“

Ciljevi izvještaja bili su da se pokaže stepen realizacije, što je realizovano, a što nije i što će se realizovati do 2020. godine. Dokumentom su  planirane aktivnosti u 8 strateških pravaca, a Nikčević je izdvojila tri. Kada je u pitanju prvi strateški cilj – institucionalna transformacija, formiran je Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti, umjesto dotadašnjeg za upravu i druš. djelatnosti, čime je kultura dominantna u sekretarijatu. Sekretarka je izrazila nadu da „ćemo novim pravilnikom imati i posebno odjeljenje za kulturu, gdje ćemo još više dati na značaju kulturi u našem gradu“. Formiran je i Savjet za kulturu Opštine Tivat, koji pored ostalog prati ostvarivanje programa razvoja kulture. Osnovana je JU Muzej i galerija Tivat, donijeta je Odluka o organizovanju Centra za kulturu, a daljom transformacijom je Centra  predviđeno je izdvajanje i osnivanje Narodne biblioteke i produkcijskog, ili gradskog pozorišta.

„Ja sam vrlo sigurna da će 2019. godina za nas u ovom sazivu biti još jedna godina, kada ćemo profilisati ono što je već postao brend ovoga grada, a to je razvoj pozorišne djelatnosti i konačno stavljanje Tivta na listu gradova, koji se prepoznaju po razvoju pozorišta, a da ne govorim o nekim drugim segmentima kulture,“ kazala je Nikčević. Ona je istakla da je i kod drugog strateškog pravca – finansiranja postignut pomak, jer je preko 1.500.000 eura uloženo u programske kulturne djelatnosti , a preko milion u infrastrukturne. Istakla je da će i sledeća godina biti razvojna u tom smislu i da će nova ustanova „Muzej i galerija“ sa preko 200.000 eura ulaganja konačno imati pristojniji izgled, kao i mnogo toga kvalitetom više u programskim aktivnostima CZK, sa budžetom od skoro 600.000 eura, odnosno ukupno preko milion za ovu ustanovu.

Treći strateški pravac –unapređivanje zaštite kulturnog nasljeđa je nešto za šta je ova godina bila značajna, jer je po njenim riječima prva u kojoj je nakon više decenija učinjeno puno u ovoj oblasti, posebno u očuvanju spomen obilježja. U sledećem periodu su predviđena određena sredstva u kapitalnom dijelu budžeta ne samo za rekonstrukciju i radove na postojećim spomen obilježjima, nego i za podizanje novih.

„Kada se kultura doda politici, onda ta politika postaje mnogo bolja i kvalitetnija, da ne kažem kulturnija“, bio je zaključak sekretarkinog izlaganja.

 

Skupština je primila na znanje Informaciju o stanju životne sredine u Opštini Tivat za 2017.godinu. Sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, Tatjana Jelić, naglasila je da se ovaj dokument bazira prije svega na podacima koje je, u okviru Izvještaja stanja životne sredine za cijelu zemlju, usvojila Vlada Crne Gore u septembru ove godine. „Gro podataka predstavljen u informaciji koju je pripremio opštinski sekretarijat rezultati su istraživanja i monitoringa koje je, po nalogu Vlade, sprovela Agencija za zaštitu životne sredine“- rekla je Jelićeva. Opština Tivat je radila analizu elektromagnetnog zračenja, prilikom kojih nisu zabilježeni rezultati izvan dozvoljenih parametara. Informacija za 2017.godinu donosi analize stanja vode, vazduha i zemljišta. Po riječima Jelićeve, za 2018.godinu možemo očekivati detaljniji izvještaj sa više parametara, što je rezultat napora lokalne samouprave.

 

Na zasjedanju tivatskog Parlamenta sa 22 glasa je usvojen i Plan i program rada DOO Vodovod i kanalizacija za 2019.

Odbornik liste Arsenal za Tivat, Budimir Cupara, je pitao koliki je procenat gubitaka vode na distributivnoj mreži, šta se preduzima da bi se oni spriječili, na koji način se vrše mjerenja, kako se čuvaju rezervoari u Pod Kuku, Mažini, Radovićima i Gošićima, kao i to koliki je doprinos preduzeća u pripremi realizacije projekta za one djelove kanalizacione mreže koji nisu uradjeni . Direktor DOO Vodovod i kanalizacija , Alen Krivokapić, je objasnio da su gubici vode na mreži u 2017.godini  bili – 52%, a u ovoj 48%, i da je cijeli grad pokriven sezonskim mjeračima protoka koji detektuju kvarove, nakon čega ekipe idu na teren. Što se tiče obezbjedjenja izvorišta i rezervoara, Krivokapić je rekao da je potpisan ugovor o tehničkoj zaštiti sa odgovarajućom agencijom i da postoji 24-oro satna posada i video nadzor. On je podsjetio da je opština Tivat jedna od rijetkih opština koja je u procesu spajanja domaćinstava na kanalizacioni sistem gradjanima omogućila lakši i jeftiniji postupak tako što je ulazila u njihova dvorišta  kanalizacionim priključkom  pa je tako spajanje obavljano čak i prije  završetka svih poslova i tehničkog prijema na odredjenim gradilištima.

DOO Vodovod i kanalizacija će u narednoj godini u oblasti vodosnabdijevanja raditi na zamjeni postojećeg cjevovoda i povećanje dijametra za dio naselja Mažina, dio naselja Bonići, Kukuljina i Novog Naselja Radovići, zamjeni postojećeg cjevovoda sa Izvorišta Brštin, prespajanju potrošača na novoizgradjenu stanicu u naselju Krstac, izmještanju dijela cjevovoda u zoni Solila, izgradnji sekundarne kanalizacione mreže za Krašiće, izgradnji tercijalne mreže u Mažini , Tripovićima , Župi i Marićima. Radiće se i na uredjenju rezervoara Gošići, ugradnji agregata, nabavki muljnih pumpi, vodomjera, instrumenata za detekciju gubitaka na mreži, nastavku rada na SCADA sistemu i dr.

U oblasti odvodjenja otpadnih voda  DOO Vodovod i kanalizacija će raditi na: održavanju postojećeg sistema fekalne kanalizacije sa pumpnim stanicama, inspekciji sistema sa kamerama, ugradnji rešetki u Kalimanju i Seljanovu, nabavci mobilnih agregata na Luštici, rezervnih pumpi za stanice, spajanju na kanalizaciju objekata na Seljanovu, asistenciji na radovima u fazi V-1 izgradnje tercijalne mreže i dr.

Planirani prihodi za redovne djelatnosti u 2019. iznose 3.167.000 eura . Prihodi od isporučene vode su 1.930.000 , prihodi od usluga odvodjenja otpadnih voda – 260.000 e, mjesečna naknada za usluge -290.000 , dok su ostale usluge planirane na 2% u planiranim prihodima. Ostali prihodi su 622.000  i čine 20 % ukupnih prihoda.

Što se tiče rashoda za nabavku vode iz sistema Regionalni vodovod  planiran je iznos od 834.000, za troškove materijala -305.000 a za zarade i naknade zaposlenih i članove odbora direktora -850.000e. Proizvodne usluge su planirane da procentualno učestvuju 10% u ukupnim troškovima, troškovi amortizacije sa 21%, nematerijalni troškovi sa 3% a rashodi iz ranjih godina i sumnjiva i sporna potraživanja sa 3%.

 

Uz  20 glasova ZA i dva uzdržana, odbornici su uz zaključak da se obavezuju organi uprvaljanja Komunalnog da koriguje svoj finanisjki plan za 2019.godinu, usvojili Plan i program rada Komunalnog za 2019.godinu.

Obrazlažući Plan, direkotr Komunalnog Vlado Đukić je rekoa da ga čudi što je odbornik Budimir Cupara tražio da se Plan Komunalnog za narednu godinu skine sa dnevnog reda jer nisu usaglašeni parametri koji se odnose na finanisranje iz budžeta.

Đukić je naglasio da je on na svakom Odboru isticao da su tražili da im se odobri 240 hiljada eura za odvoz otpada. Iz budžeta je odobreno 220, a presotalih 20 hiljada će Koomunalno izdvajati iz sosptvenih sredstava i to će biti usklađeno na Upravnom odboru.

Komunalno je u te svrhe izdvajalo od kako je zatvorena deponija Grabovac, kao ni u Kotoru za odlaganje gabaritnog optada pa su primorani da voze u Bar i druge lokacije izvan Tivta što iziskuje dodatne troškove, objasnio je direktor Komunalnog isatkavši da to nije razlog za skidanje Plana sa dnevnog reda.

Objašnjavajući Plan programa rada Komunalnog za narednu godinu, Đukić je naveo da su za sanaciju kanala i bujičnih potoka planirali ukupno 96 894, 50 eura, a Opština je u budžetu u te svrhe opredjelila 20 hiljada i to se odnosi za sanaciju 12 potoka i kanala na području opštine Tivat, a mi ćemo iz sopstvenih sredsstva izdvojiti 65 hiljada eura.

„Mi smo sredstva planirali za svih 24 kanala jer nam je cilj stalno održavanje kanala kao što smo to činili i tokom ove godine i na taj način smanjili poplave“, istakoa je  Đukić naglasivši da su se tokom ove godine poplave dešavale zbog neuređenih i neošišćenih kanala u dijelu kotorsko Opštine do kružnog toka. I da Komunalno nije čistilo na dijelu naše opštine stanje bi bilo mnogo gore. Đukić je obraćajući se Cupari rekoa daga čudi takva reakcija, umjesto skidanja sa dnevnog reda mislim da ste trebali da pohvaliti napore i rad Komunalnog.

On je naveo da opštinske dotacije iznose 35 posto, a da ostala sredstva obezbjeđuje Komunalno iz sopstvenih sredstava. Direktor Komunalnog je naveo da je trenutno prioritet kanal u Lepetanima koji se mora što hitnije očistiti jer prijeti da tokom nevereman dođe do poplavi u Lepetanima.

Obrazlažući svoj stav da se ta tačka skine s dnevnog reda, Odbornik Arsenal za Tivat, Budimir Cupara je rekao da je bio protiv jer je i od strarne nadležnog sekretarijata ukazano da je napravljen propust i kao takav dokumenta ne može da ide na skupštinu. On je, uz svo poštovanje radnicima i rukovodstvu Komunalnog koji odgovorno rade svoje posao, kazao da su imali vremena da izvrše tu korekciju pismeno.

„Moje primjedbe su bile formalne prirode i kao čaln Odbora za status i propise ukazao sam na to da ako smo restriktivni prema nekim drugim odlukama onda moramo biti dosljedni. Vi navodite da je 240 hiljada eura prihod iz budžeta opštine, nisu vaši vlastiti prihodi, a u odluci o budžetu stoji 220 hiljada eura i u tom smislu nije u saglasju i zbog toga sam tražio korekciju koja je mogla uslijediti i danas“, objasnio je Cupara ponavlajući da ne prihvata usmene korekcije jer je to ozbiljan program koji predviđa velika sredstva do 2 miliona i 600 hiljada eura i to se u pisanoj formi treba prikazati u Planu i progarmu rada za 2019. godinu podvukao je apostrofirajući prosječnu starost kamiona u Komunalnom koje treba zamjeniti. On je pitao da li je u 10 hiljada eura planiranih za potok Rosino planirano da se bar jedan dio korita uredi kao u gornjem toku.

Dirketor Komunalnog se složio da je to mali iznos i rekao da je predviđeno da se očisti 25 metara uzduš, a da je poenta stavlejna na potoku Lepetane.

Saradnju i rad Komunalnog pohvalio je odbrnik HGI, Adrijan Vuksanović koji je kazao da to nije nikakv problem i da se te stvari dešavaju na nivou minsitasrtva.

Pohvale je uputio i odnornik DPS- a Ljubo Popović koji je istakao njihovu zaslugu što je u dijelu Gornjeg Kalimanja ove godine bilo manje problema sa poplavama i istakao da je na njegov zahtjev, a uz odbrenje Opštine, Komunalno kroz njegovu parcelu prokopalo još jedna kanal u te svrhe.

Sekretarka Tatjana Jelić je navela da mišljenje Sekretarijata za komunalne poslove nije bilo negativno nego samo upućujuće na odrednicu koja se tiče neslaganja planirane stavke Komunalnog i u budžetu Opštine.

U pripremi Skupštine sa njenim sekretarom smo tražili način kako da tehnički premostimo taj detalj koji niko ne spori, ni direktor Komunalnog i našli smo model da to ide preko Odbora za planiranje koji su dali izjašnjenje, objasnila je Jelić.

Plan i program rada DOO Autobuska stanica Tivat za 2019.godinu prihvaćen je bez rasprave sa 19 glasa za, bez uzdržanih i glasova protiv.

 

Skupština opštine Tivat sa 19 glasova za usvojila je Plan i program rada DOO „Parking servis“ Tivat za 2019. godinu u kojoj će firma nastaviti sa širenjem kapaciteta naročito u segmentu opštih parkirališta, u skladu sa predviđenom Parking studijom Tivat. Tako bi, kako u zaključku dokumenta piše, na opšte prihvatljiv način „Parking servis“ učestvovao u rješavanju dugogodišnjeg problema regulacije saobraćaja u mirovanju.

Povlašćenim korisnicima izdato je ukupno 975 povlaštenih karata, stanarima u žutoj zoni 469, crvenoj 126, ostalim stanovnicima 325. Pravna lica u crvenoj zoni plaćaju 36 oarking mjesta a u žutoj 18. Postoji samo jedna besplatna povlaštena parking karta. Zaposleno je 19 radnika, sa srednjom stručnom spremom 16 a sa visokom 3.

Za 2019 godinu planirano je da se zamijeni dotrajala oprema  na  parkiralištima,  ugrade nove rampe i novi softveri, popravka parking mjesta, uvođenje video nadzora, ugradnja SMART-a sistema  po fazama na opštim parkiralištima, nabavka i jednog službenog automobila.

Takođe u narednom periodu je planirano instaliranje punionica za električna vozila, nabavka i iznajmljivanje Roob step- ova, Električnih roomobila i Električnih skutera.

Društvo planira da u 2019. godini ostvari ukupan prihod  u iznosu od 718.000 eura po osnovu pružanja usluga na posebnim parkiralištima, reklamnih djelatnosti, SMS-a, prodaje parking karti. Ukupno planirani rashodi za 2019. godinu Društva su 689.729.28 € a biće utošeni na unapredjenje rada i modernizaciju Društva, redovno izmirivanje obaveza prema opštini, državi, zaposlenima i dobavljačima. Planirana dobit i u 2019.godini iznosu 23.271 euro.

 

Bez rasprave jednoglasno sa 19 glasova za usvojen je Plan i program tivatskog Centra za kulturu koji u narednoj godini planira oko 200 kulturnih programa. Najviše 80 je pozorišnih predstava, što u Tivtu, što u drugim gradovima koji su itekako zainteresovani za tivatsku pozorišnu produkciju.Pored popularnih Purgatorija u planu su i Dani poetskog teatra. Planira se i 40 muzičkih programa, 25 književnih a neće biti zanemarena ni izdavačka djelatnost Centra. Ukupni prihodi u 2019. planirani su na milion i 76 hiljada eura.

 

Jednoglasno je usvojen i Plan i program rada JU „Muzej i galerija“ Tivat za 2019. godinu uz sugestije Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti za otklanjanje nepravilnosti koje se odnose na nedostatak navođenja službenih listova i članova zakona u planu i programu rada zbog  usaglašavanja pravnog osnova sa izmjenama i dopunama važećih zakona. Za program rada ove ustanove opredjeljeno je 158.000 eura.

 

Plan i program rada JU Sportska dvorana Tivat za 2019.godinu prihvaćen je sa 20 glasova za. Nije bilo rasprave, kao ni uzdržanih i glasova protiv.

 

Skupština opštine Tivat je sa  21 glasom Za  donijela Program rada Skupštine opštine Tivat za 2019 godinu kojim se utvrđuju poslovi i zadaci Skupštine opštine, njihov osnovni sadržaj, nosioci poslova i rokovi za razmatranje pojedinih pitanja.

Amandman koji je predložio odbornik Budimir Cupara sa 21 glasom Za usvojen je i biće dio programa rada SO Tivat. Radi se o Usvajanju Izvještaja predsjednika opštine o realizaciji odluke o izgradnji stambeno poslovnog objekta Lukovića barake od 11. 11. 2008. Godine, da obrađivač bude organ lokalne uprave, predlagač predsjednik opštine i rok prvi kvartal, odnosno januar 2019.

Predsjednik Skupštine Ivan Novosel je prije glasanja o amandmanu intervenisao predloživši da amandman bude u formi informacije a ne izvještaja jer je to prihvatljivije i više je u nadležnosti drugih institucija a ne organa lokalne uprave i lokalne samouprave. Predložio je da amandman bude prihvaćen ali preformulisan.

Predlagač Cupara je ipak insistirao da to bude u formi izvještaja u prvom mjesecu 2019 godine kako bi inicirao predsjednika da članove Ministarstva konsultuje što prije i što prije bude dobijen odgovor.

Predsjednik opštine Siniša Kusovac se obratio odborniku Cupari rekavši da bi to ipak trebala biti informacija jer izvještaj podrazumijeva stavku gdje se institucija ili pojedinac koji piše izvještaj obavezuje a dokument usvaja ili ne usvaja. Kako je riječ o tripartitnom projektu Opštine, NVO i Ministarstva ne može opština pisati izvještaj o kojem će se glasati. „Ovo je forma informacije. Mislim da je mnogo kvalitetnije, ima veću težinu a daje se na znanje, u formi informacije, ono što je do Opštine da li je, kako i koliko uradila, ali kao Informacija“, rekao je Kusovac a predlagač amandmana, odbornik grupe građana Arsenal za Tivat Budimir Cupara prihvatio.

Informativno – analitički  materijali Programa rada SO Tivat za 2019 godinu obuhvataju 29 izvještaja o radu, izvještaja iz pojedinih upravnih oblasti i informacija o radu. Od prvog do četvrtog kvartala biće donešeno 19 Planova i programa rada, Lokalnih akcionih planova i Strategija razvoja a u Normativnom dijelu planirano je, za sada, usvajanje 23 odluke ili prijedloga odluke. Skupština će u toku programskog perioda razmatrati i druga pitanja iz svoje nadležnosti za koja se ukaže potreba zbog eventualnih izmjena Zakona, radi usklađivanja opštinskih odluka i drugih akata sa novim zakonskim rješenjima.

 

Bez rasprave sa 20 glasova ZA i 2 uzdržana dobornini su usvojili Olduku  o prenosu dijela katastarske parcele 4764/1 k.o Tivat doo „Mesopromet“ Bijelo Polje.

Sa istim brojem glasova usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti za produženje ugovora o zakupu zemljišta

 

Odbornici SO Tivat sa 21 glasom dali su saglasnost na izbor Dubravke Nikčević, Gabrijele Glavočić i Jelene Bujišić u Komisiju za odabir projekata valorizacije kulturne baštine koji se odnose na arheološka istraživanja, konzervatorske i restauratorskke radove,rekonstrukciju i promociju kulturnih dobara na području opštine Tivat.

U ime skupštinskog odbora za izbor i imenovanja ovakav sastav komisije predložio je Mile Ćosović, a Sekretar Sekretarijata za turizam i preduzetništvo, Petar Vujović je u ime predlagača objasnio da je u pitanju finansiranje projekata iz oblasti kulture na osnovu Zakona o boravišnoj taksi. On je precizirao da je riječ o dodatnom segmentu podrške projektima kulture u gradu i predložio nekoliko amandmana od kojih je jedan bio i da mandat komisiji traje dvije godine.

 

Na današnjoj sjednici nije bilo odborničkih pitanja i odgovora. Možda i zbog novog Poslovnika koji precizira da se pitanja dostavljaju najmanje deset dana prije održavanja Skupštine. Na kraju sjednice predsjednik parlamenta Ivan Novosel je odbornicima i građanima poželio sve najljepše uz predstojeće Božićne i Novogodišnje praznike.