Uz donatorske kartice porodice neće moći da zabrane uzimanje organa

Ukoliko Skupština Crne Gore usvoji Zakon o uzimanju i presađivanju organa i tkiva u svrhu liječenja, koji priprema Ministarstvo zdravlja, porodica neće moći da zabrani uzimanje organa svojih najbližih članova koji su za života potpisali donorsku karticu i obavezali se da doniraju organ.
Predsjednica Nacionalnog koordinacionog tijela za presađivanje organa i pomoćnik ministra zdravlja Vesna Miranović kazala je za Dan da je paradoksalno da aktuelnim zakonskim rješenjem nije data mogućnost da građanin Crne Gore može da da izjavu da želi da bude donor organa i da na njegovu izraženu slobodnu volju niko ne može staviti zabranu.
Ona ističe da je sadašnji zakon donio novinu pretpostavljene saglasnosti, koja je trebalo da znači da su svi stanovnici Crne Gore potencijalni donori organa ako dožive moždanu smrt.
“Smatralo se da će na taj način transplantaciona medicina u Crnoj Gori doživjeti puni zamah. Međutim, zakon je propisao i ograničenje, a to je da porodica može osporiti donaciju organa. Takođe, postojeće zakonsko rješenje nudi mogućnost da građanin može za života da da izjavu svom izabranom ljekaru da ne želi da bude donor, čak ni kada porodica da pristanak na doniranje organa, a koja se prosleđuje Ministarstvu zdravlja radi evidentiranja”, kaže Miranović.
Na taj način je postojeće zakonsko rješenje postalo važna, rekla bih nepremostiva brana punoj realizaciji programa transplantacije organa.
To znači ponovno uvođenje donorskih kartica, omasovljavanje njihovog preuzimanja u cilju sticanja kritične količine njihovih vlasnika koja može dovesti do održivosti transplantacionog programa, istakla je Miranović.
Ona objašnjava da samo jedan dio problema leži u nedostatnim zakonskim rješenjima, a da je drugi dio problema nedovoljno razvijena svijest da onaj kome više pomoći nema može pomoći onom koji će bez nje izvjesno umrijeti.
Miranović smatra da nije zanemarljiv ni drugi aspekt ovog problema, a to je da bi u slučaju da postoji znatno veći broj organa dostupnih za transplantaciju, transplantaciona medicina postala dio svakodnevne prakse naših ljekara, a ne sporadični fenomen.
Ona naglašava da kada nastupi moždana smrt, postoji kratak vremenski period kada treba donijeti odluku o doniranju organa i sprovesti sve postupke da bi se organi održali vitalnim i pogodnim za transplantaciju.

Izvor Dan