solila - kapija

Vandali polomili kapije na tivatskim Solilima

Kapije koje su postavljene na ulazu u zaštićeni rezervat prirode na tivatskim Solilima polomljene su od strane nepoznatih vandala. U sklopu ulaganja i uređenja specijalnog rezervata prirode, Morsko dobro je uložilo preko 50 hiljada eura. U sklopu tih radova vršeno je čišćenje puteva i kosina nasipa od korovske vegetacije i ostalog otpada, čišćenje korita potoka od korovske vegetacije, mulja i otpada, kao i postavljanje montažnih prelaza preko mostova.

Kako bi se spriječio prolazak kamiona i vozila, postavljena je ograda, kapije natpisi i informativne table, a planirana je izgradnja info-punkta. Aktivnosti na uređenju tog značajnog odmorišta za ptice selice u Crnoj Gori, Morsko dobro je realizovalo u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, Opštinom Tivat i Zavodom za zaštitu prirode.
kapija polomljena i bacenaUređenje očuvanje Solila ima za cilj popularizaciju prirodnih vrijednosti i unaprjeđenje stanja zaštićenog specijalnog rezervata prirode „Tivatskih solila“, koji je zaštićen od 2008. godine, a od 2013. godine upisan i na Ramsarsku listu močvara od međunarodnog značaja.
Međutim, ti podaci nesavjesnima ne znače mnogo pa su česte slike uništavanja i devastacije mobilijara koji je postavljen na tom lokalitetu. Polomljene kapije zatekli su radnici Komunalnog preduzeča Tivat, koji su prije par dan krenuli da na Solilma, dok je smanjen nivo vodeo, da očiste kanale kako bi se i na taj način izlivanje vode tokom kišne sezone, kazao je direktor Komunalnog, Rade Popović navodeći da su o uništavanju kapija obavjestili JP „Morsko dobro“ i kao dokaz proslijedili imfotografije.