Vatrogasci spremno dočekali požarnu sezonu

Služba zaštite i spašavanja Opštine Tivat spremno je dočekala ovogodišju požarnu sezonu. „Prošla sezona je bila jedna velika lekcija koja je analizirana i na osnovu koje se odmah krenulo u otklanjanje nedostataka koji su evidentirani. Završen je remont opreme i tehnike u Službi zaštite kao i u DVD Krtoli, a nabavljena je neophodna oprema.

Tokom zimske sezone radilo se i na markiranju, obilježavanju i raščišćavanju šumskih puteva i staza. U saradnji sa Komunalnim preduzećem u reonu Gornje Seljanovo – Mažina, na trasi stare pješačke staze, proširen je i tampniran protivpožarni put u dužini od preko 300 metara, a zajedničkim snagama probili su i koridor iste dužine od  Plavde prema Lepetanima. Pored ovih, sređeni su i ostali pristupni putevi ka rubnim područima koje je Služba zaštite i spasavanja markirala sa mjesnim zajednicama. Time je zaokružen dio posla koji je zacrtan na prošlogodišnjem Štabu za zaštitu i spašavanje kao prioritetna mjera“, istakao je komandir Službe, Zoran Barbić navodeći da su sa Vodovodom doo označili i provjerili stanje svih hidranstkih mjesta u gradu koja su neophodna da bi se smanjilo vrijeme punjenja vatrogasnih vozila.

„Završen je tender za nabavku malog navalnog vozila za potrebe Službe u vrijednosti 60.000 eura, a uskoro će biti rasprisan novi tender za nabavku navalnog vozila za Dobrovoljno vatrogasno društvo Krtoli“.

Pripremajući se za požarnu sezonu, vatrogasci su imali niz aktivnosti i nekoliko velikih vježbi, koje su uspješno okončane. Po ocjeni komandira Službe, opremljenost Službe sa protivpožarnom, spasilačkom i komunikacionom opremom, tehnikom i vozilima je veoma dobra zahvakljujući razumjevanje Opštine.

Vozni park čini 12 kamiona i specijalnih vozila za gašanje, DVD „Krtoli“ ima komandno i vozilo za šumske požare TAM, a zahvaljujući saradnji sa kompanijom „Adriatic Marinas“, opštinska Služba zaštite i spasavanja koristiće u slučaju potrebe i prvi protivpožarni  brod u Crnoj Gori, koji je kompanija nabavila za potrebe marine Porto Montenegro. Posadu broda čine pripadnici Službe zaštite i on se, osim na moru, može koristiti i sa mora za gašenje vatre na nepristupačnim priobalnim dijelovima.

Barbić je podsjetio da je prošla godina u kojoj su imali  221 aktivnost, jedna od najtežih godina od osnivanja Službe. Težinu posla i obim potvrđuje uporedni podatak sa  2016. godinom kada su vatrogasci imali ukupno 92 intervencije.

Najteži period bio je tokom jula, avgusta pa i prve polovine septembra mjeseca, kada su plamtjeli šumski požari na poluostrvu Luštica. Tada je izgorelo oko 340 hektara šume, pretežno srednje i visoke makije, oko 60 stabala masline i oko 120 stabala borova. Pripadnici Službe su zajedno sa krtoljskim dobrovoljcima na gašenju prveli oko 28 hiljada sati, istakao je Barbić.

Služba zaštite i spasavanja broji 30 zaposlenih što, prema procjeni rizika, zadovoljava propisane norme, Dobrovoljno vatrogasno društvo „Krtoli“ iz Radovića, osnovano 2004. godine, ima preko 50 članova, a uz saglasnost lokalne uprave, formiran je Dobrovoljni vatrogasni vod, koji broji 20 članova koji su prošli obuku,a obezbjeđena im je i oprema, istakao je komandir tivatsek Službe zaštite i spašavanja.

Zabrana upotrebe vatre na otvorenom na snazi je, po odredbema komunalnog red, tokom cijele godine, ali je Služba od 1. juna krenula sa strožijom kontolom, a Barbić je apelovao na građane i turiste da se pridržavaju te zakonske odredbe, kao i da vode računa o parkiranju, posebno u uskim ulicama u visočijim zonama grada.