Važno je prepoznati kada je vrijeme za logopeda

JU Kulturni centar „Nikola Đurković” i JZU „Dom zdravlja” Kotor, u saradnji sa JU Resursni centar za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović” organizuju predavanje na temu “Razvoj govora i jezika. Što da očekujete od vašeg djeteta”.
Govoriće logopedice: Dragana Marković i Danijela Vičević a moderator večeri biće dr Igor Kumburović, direktor kotorskog Doma zdravlja. Predavanje će se održati u press sali Kulturnog centra večeras u 18 sati a ulaz je slobodan.
Logopedica Danijela Vičević je istakla da je veoma važno prepoznati pravi moment kada je potrebno dijete odvesti logopedu.
“Period ranog djetinjstva je najdragocjeniji period u razvoju djeteta. U tom period na razvoj govora možemo da utičemo adekvatnim stimulacijama, a isto tako u koliko postoje odredjena odstupanja u govorno-jezičkom razvoju u tom period se najlakše mogu nadomjestiti. S toga nam je cilj da informišemo roditelje i sve one koji rade sa djecom do 6 godina, šta znači uredan govorno-jezički razvoj a šta ne, koja kašnjenja u govorno-jezičkom razvoju se tolerišu a koja ne”.
U skladu sa govorno-jezičkim normama ukoliko je odstupanje veće od šest mjeseci onda je neophodno da se roditelji jave logopedu, maker na procjenu govorno-jezičkog statusa njihovog djeteta. Ponekad to odstupanje može biti kao individualna karakteristika, a nekad govorno-jezička patologija, zbog čega je bitno da se jave stručnjaku.