alt

Viši majski računi za struju

Računi za struju će, prema procjenama Ministarstva ekonomije, od maja biti veći 2,4 centa, jer će građani početi da plaćaju podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora.

 Iz Ministarstva ekonomije kazali su Pobjedi da će očekivano opterećenje na računu krajnjih potrošača u ovoj godini biće 2,4 centa, odnosno na prosječnom mjesečnom računu od 37 EUR naknada za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije biće manja od tri centa.

 Pravilnik o visini naknada za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije u ovoj godini Vlada je usvojila u januaru i trebalo bi da uskoro da stupi na snagu, nakon objavljivanja u Službenom listu.

Čim odluka stupi na snagu Elektroprivreda (EPCG) će, kako je saopšteno, tu naknadu i obračunavati na računima za električnu energiju.

 Uvođenje povlašćene cijene za obnovljive izvore energije je, kako tvrde u Ministarstvu ekonomije, opšte prihvaćena praksa koja proističe iz regulative Evropske unije (EU) i kao takva zastupljena je kako u regionu, tako i u Evropi.

“Ova regulativa se odnosi na hidroelektrane instalisane snage do deset megavati (MW), elektrane na biomasu, vjetroelektrane i solarne izvore energije do jednog MW na zgradama ili građevinskim konstrukcijama”, precizirano je iz Ministarstva ekonomije.

 Direktiva o obnovljivim izvorima energije, kako se dodaje, određuje koje podsticajne mehanizme zemlja može da koristi, a investitori koji se odluče za proizvodnju takozvane „zelene energije“ sami će odlučiti da li će proizvedenu energiju izvoziti ili će krajnji potrošači biti domaćinstva u Crnoj Gori.

“Naime, s obzirom na to da je cijena električne energije na tržištu EU, posebno u Italiji, viša od prodajne cijene koju nudi Crna Gora, za očekivati je da kapaciteti obnovljivih izvora energije budu u najvećoj mjeri usmjereni ka izvozu, što podrazumijeva i manje opterećenje na računima krajnjih potrošača”, zaključili su iz Ministarstva.