Vijesti: Inspekcija utvrdila da oštećenja ima, ali da je pista na aerodromu Tivat sigurna

Inspekcija sigurnosti Agencije za civilno vazduhoplovstvo tvrdi da oštećenja na pisti tivatskog aerodroma nisu takvog karaktera da bi nametala ograničavanje ili zabranu upotrebe te vazdušne luke, jer Aerodromi Crne Gore i Agencija preduzimaju kontinuirane mjere kako bi se taj problem ublažio i ne bi ugrozila sigurnost obavljanja vazdušnih operacija.

To proizilazi iz zapisnika o izvršenom inspekcijskom pregledu koji je Agencija obavila na Aerodromu Tivat 25. aprila, a u koji su “Vijesti“ imale uvid.

Inspektor Milan Kuč je mjerenjem utvrdio da “ne postoji značajno unapređenje dimenzija nepravilnosti u smislu progresije urušavanja asfaltnog zastora, već samo povećanje dužina nepravilnosti zbog odvaljivanja/odljepljivanja nestabilnih djelova zaptivnih fuga“.

Iz najnovijeg inspekcijskog zapisnika koji je Agencija sačinila 25. aprila, jasno je da nije dovedena u pitanje sigurnost letjenja na Aerodromu Tivat, uprkos postojanju određenih nepravilnosti na pisti koje nisu u skladu sa tačkom 2.8.1 Priloga 2 Pravilnika o standarima i kriterijumima za nesmetanu upotrebu operativnih površina, objekata, uređaja i opremena aerodromu.

“Inspektor za vazdušni saobraćaj je uzeo u obzir činjenice prikupljene na licu mjesta i utvrdio da se još nisu stekli uslovi za izricanje ograničenja i zabrana u skladu sa članom 158 Zakona o vazdušnom saobraćaju, zbog postojanja mitigacionih (ublažavajućih) mjera preduzetih od strane Aerodroma Crne Gore i Agencije za civilno vazduhoplovstvo, tako da će inspektor za vazdušni saobraćaj u cilju obezbjeđivanja sigurnosti vazdušnog saobraćaja, nastaviti postupanje u skladu sa članom 56 Zakona o inspekcijskom nadzoru“, stoji u zapisniku sa najnovije kontrole od strane vrhovne vazduhoplovne vlasti u državi – Agencije za civilno vazduhoplovstvo.

(Vijesti)