Plaža u Donjoj Lastvi prepoznata je od strane ekologa NVO „Književne omladine Tivta“ kao plaža sa najvećim brojem opušaka, i kao takva bila je mjesto druženja i promocije zdravih stilova života pod motom „Odrasli puše i mene guše“.
Na inicijativu Uprave za inspekcijske poslove Tivat, ekipa iz kotorsko tivatskog azila danas je obišla centar grada sa komunalnom policijom i sprovela zajedničku akciju zbrinjavanja pasa koji se nalaze na javnim površinama.
More u naselju Donja Lastva u Tivtu ponovno je jutros bilo prekriveno velikim mrljama od ogromnih količina vode pomiješane sa zemljom i blatom, a koja se u more uliva kroz jedan od ispusta atmosferske kanalizacije.
Povodom 7. oktobra, Dana Dinarida, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore kao upravljač posebnim rezervatom prirode "Tivatska solila" i Park prirode "Piva" pokrenuli su inicijativu za  organizaciju uzajamnih posjeta djece školskog uzrasta u cilju upoznavanja zaštićenih područja Dinarskog luka, informisanja i obrazovanja o važnosti zaštićenih područja u cilju očuvanja rijetkih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa.
„Cilj nam je da sakupimo što više odbačene računarske opreme, baterija, akumulatora, monitora, televizora, štampača, skenera, tonera za štampače, mobilnih telefona, punjača, računara i drugih sličnih uređaja, koji se zbog svojih specifičnosti tretiraju kao opasan otpad.", rekao je Boris Lekić iz doo Komunalno Tivat, povodom akcije sakupljanja elektronskog i električnog otpada koji je u toku.
Po prijavi od strane mještana iz Orahovca da se na obali nalazi leš morske kornjače, Institut za biologiju mora je u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine i nadležnim veterinarom Nikolom Truš tokom jučerašnjeg dana izašao na teren, saopštili su iz Instituta.
Bijela meduza sa plavim obodom koju su uočili građani na području Donje Lastve u Tivtu te Stoliva i Markovog rta u Kotoru, ne spada u opasne vrste, saopštili su iz Instituta za biologiju mora u Kotoru.
Zaposleni hotela Regent i Opštine Tivat obilježili su Međunarodni dan čišćenja obala uklanjanjem otpada na potesu od plažnog bara “Verige” do crkve “Gospa od Anđela”, saopštili su iz menadžmenta Regenta.
Međunarodni dan čišćenja obale je najveći svjetski volonterski poduhvat koji svake godine teži da riješi problem naših mora i voda. Cilj Međunarodnog dana čišćenja obale je smanjenje otpada, naročito plastike za jednokratnu upotrebu. Njeno sve veće prisustvo u morima i rijekama i nepovratna šteta koju donosi morskom i riječnom ekosistemu ubija na stotine i hiljade ptica i morskih životinja, i ima posredan negativni uticaj na ljudsko zdravlje.