Predstavnici tivatskih sportskih klubova očekuju da će Strategija razvoja sporta u Tivtu do 2021. godine doprinijeti stvaranju boljih uslova za rad klubova i njihovom boljem finansiranju – čulo se na današnjoj javnoj raspravi o Nacrtu ovog dokumenta za sportske organizacije.
Preduzeće Parking Servis Tivat je u saradnji sa Sekretarijatom za komunalne poslove i saobraćaj postavio na naplatnim kućicama parkirališta u Tivtu postere „ VEŽI POJAS“ ,  na koji način se daje stimulacija upotrebe sigurnosnog pojasa  i time doprinosi ukupnoj bezbjednosti  u saobraćaju.

Odlukom o organizaciji i načinom rada lokalne uprave čija je primjena počela u novembru prošle godine, ingerencije Službe za inspekcijske poslove nastavila je Uprava za inspekcijske poslove. Prema riječima vd dirktora Uprave, Jovice Stojkovića novom Odlukom o organizaciji i načinu rada, Upravi za inspekcijske poslove...

Predsjednik opštine Tivat donio je Program javne rasprave o Nacrtu programskog zadatka sa elementima UTU i Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa javna garaža na UP 134, zona A sa saobraćajnicom u zahvatu DUP-a Tivat centar.
Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj opštine Tivat, kao organ nadležan za vođenje evidencije o nazivima naselja, ulica i trgova i brojevima stambenih i poslovnih zgrada, kontinuirano vrši obilježavanje zgrada brojevima na teritoriji opštine Tivat.
Povodom objavljivanja Konkursa za sufinansiranje sportskih organizacija sa teritorije opštine Tivat, Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja Opštine Tivat obavještava sportske organizacije, da je Ministarstvo sporta i mladih ovom Sekretarijatu dostavilo spisak sportskih organizacija sa sjedištem na teritoriji Opštine Tivat koje su blagovremeno podnijele dokumentaciju za uskladivanje rada organizacije i opštih akata sa odredbama Zakona o sportu.
Iz Skupštine opštine Tivat pozivaju nevladine organizacije koje koriste institut “slobodne stolice” u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine, da podnesu prijave za učešće  u radu XXVII sjednice SO Tivat, koja je zakazana za 28.02. 2019. godine.
Odbornicima tivatskog lokalnog parlamenta podijeljeni su danas materijali za 27. sjednicu SO Tivat koja će se održati 28.februara sa početkom u 10 časova uz direktan prenos na talasima Radio Tivta.
Predsjednik opštine Tivat 14. februara donio je program Javne rasprave o izradi nacrta Strategije razvoja sporta do 2021. godine. Javna rasprava će trajati 15 dana, sa početkom od danas (18.02.) do 04. marta. Za vrijeme trajanja Javne rasprave, uvid u nacrt Strategije biće dostupan svakog radnog dana od 8-11h u zgradi Opštine-Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja.
Uz veoma slabu posjećenost u Opštini Tivat je održana Centralna javna rasprava o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za integraciju i zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom za opštinu Tivat za period 2019-2021.godine. Upravo je to i istaknuto, da su Centralne javne rasprave obesmišljene jer se gradjani ne pojavljuju na njima, a jedan od predloga je da se prenose uživo na talasima Radija Tivat, kako bi se privukla pažnja gradjanstva.