Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj, u saradnji sa JP za upravljanje morskim dobrom, danas je organizovao čas u prirodi na Tivatskim solilima za učenike petog razreda OŠ “Drago Milović” i OŠ “Branko Brinić”.
Zajednički savjetodavni odbor Evropskog odbora regija i Crne Gore održava danas svoju 13. Sjednicu u Tivtu, sa naglaskom na infrastrukturu i ulogu industrije u ekonomskom razvoju na mjesnom nivou. Ono što je naglašeno jeste da je infrastruktura veoma važna za razvoj jedne države.
Na osnovu Odluke o pokretanju postupka traženja partnera za gradnju stambeno-poslovnog objekta na UP 134 b u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Tivat –Centar “(Sl.list CG -opštinski propisi br.19/19 od 13.05.2019 ) Opština Tivat objavljuje JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda radi traženja strateškog partnera za gradnju stambeno –poslovnog objekta

Zaštita šuma od požara je kompleksno pitanje i zahtijeva integrisani pristup kako lokalne zajednice tako i državnih organa, zaključeno je na sastanku SZS Tivat sa Upravom za šume Crne Gore. Sastanak kome su u ime SZS Tivat prisustvovali komandir Zoran Barbić i savjetnica Sanela Fičer...

U cilju prevencije i ranog otkrivanja karcinoma dojke, Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja i ove godine organizuje akciju kojom će obilježiti “roze” oktobar, mjesec borbe protiv te  bolesti koja se može pobijediti ukoliko se otkrije na vrijeme.
Od 51.000 podnijetih zahtjeva za legalizaciju 3.858 rješenja je u prekidu postupka, a razlozi su neusklađenost sa postojećim planovima i neriješeni imovinsko-pravni odnosi, kazao je Pobjedi generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Marko Čanović.

Sekretar Sekretarijata za turizam i preduzetništvo Opštine Tivat, Petar Vujović i savjetnica za poljoprivredu Radmila Kilibarda, posjetili su dio poljoprivrednih gazdinastava na području opštine Tivta radi upoznavanja poljoprivrednika sa modelima podrške koju Opština pruža korisncima u oblasti poljoprivrede, saopštili su iz Opštine. U toku je javni poziv za...

Donatorsko veče koje je na inicijativu predsjednika opštine dr Siniše Kusovca održano sinoć u galeriji Buća  imalo je za cilj obezbijediti  dio novca za nabavku najsavremenijeg ultrazvučnog aparata u ginekološkoj ambulanti DZ Tivat. Svih 30 radova tivatskih učenika na temu „Majka i dijete“ i „Zdravlje“ ...