U izradi su Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana "Đuraševići",Opština Tivat Zbog potrebe uključenja javnosti u proces planiranja, sprovodi se A N K E T A  koja ima za cilj da se saznaju stavovi i opredjeljenja svih zainteresovanih za planska rješenja u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana "Đuraševići",Opština Tivat ANKETA...

Nacrt Lokalnog akcionog plana za integraciju i zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom za opštinu Tivat za period 2019-2021.godine stavljen je na javnu raspravu od četvrtog februara zaključno sa današnjim danom(18.02.2019.godine). 

U Komunalnom doo Tivat očekuju da do početka ovogodišnje turističke sezone dobiju dva kamiona kapaciteta do 22- 25 kubika, kao i kombinovanu građevinsku mašinu ukupne vrijednosti 243 hiljade eura. Tim povodom Opština Tivat i doo Komunalno zaključili su Sporazum o finanisranju javne nabavke, odnosno kupovine...

Na današnjem kolegijumu Predsjednika skupštine dogovoreno je da se XXVII po redu sjednica Skupštine održi 28. februara - saopšteno je iz kabineta predsjednika Parlamenta Ivana Novosela.

Učenica  SMŠ”Mladost” Viktorija Samardžić, pobjednica je nagradnog konkursa  pod nazivom “We can do it” – “Mi to možemo”,koji je raspisao opštinski Tim za borbu protiv korupcije, u saradnji sa NVO Alternativni kreativni centar . Na konkurs su prispjela samo tri rada i sva tri su nagrađena. Diplomu...

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine iz Podgorice obavjestila je Opštinu Tivat da je nosilac projekta, „Adriatic Marinas” d.o.o. iz Tivta, Obala bb, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata za izgradnju privremenog objekta, montažno uzletište/sletište za helikoptere u okviru kompleksa Porto Montenegro, na katastarskim parcelama broj 965/23, 965/27 i 965/28 KO Tivat, Opština Tivat.
U organizaciji Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja i NVU „Omladinski klub“  na Trgu magnolija je upravo svečano otvorena nova prostorija Omladinskog kluba.
Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj obavještava zainteresovanu javnost da je Predsjednik  Opštine  Tivat,  utvrdio  Nacrt Odluke o donošenju Projekta tehničke regulacije saobraćaja na putevima i ulicama na teritoriji Opštine Tivat u naseljima : Djuraševići, Bogišići, Milovići, Nikovići, Radovići, Gošići i Krašići te da se ista stavlja na javnu raspravu u trajanju od 15 dana ,  počev od 15.02.2019 do 01.03.2019.godine, zaključno sa 01.03.2019.godine.
Nove prostorije „Omladinskog kluba“ na Trgu Magnolija biće otvorene u četvrtak, 14. februara u 14 časova, u organizaciji Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja i NVU „Omladinski klub“.