Vlada riješila imovinski spor – na potezu Qatari Diar

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednicu donijela odluku o eksproprijaciji nepokretnosti koje pripadaju Opštini Tivat, što je preduslov za izgradnju hotelsko-turističkog kompleksa visoke kategorije u uvali Pržno.

„Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi privođenja namjeni Prostorno urbanističkog plana Tivta i Odluku o davanju prethodne saglasnost za otuđenje nepokretnosti koje pripadaju Opštini Tivat“, saopšteno je nakon sjednice.
U Vladi pojašnjavaju i šta takva odluka znači.
„Odluke koje je Vlada donijela predstavljaju preduslov za izgradnju hotelsko-turističkog kompleksa visoke kategorije u uvali Pržno, kako je to predviđeno Prostornim urbanističkim planom Tivta koji je usvojen 2010, sa rokom važenja do 2020“, pojašnjavaju u saopštenju.
Atraktivnu lokaciju od skoro 300 hiljada kvadrata u uvali Pržno, „Qatari Diar“ je za skoro 25 miliona eura prije četiri godine kupio od tivatskog HTP „Primorje“. Najnovija odluka Vlade mogla bi da promjeni namjere katarsskog investitora da odustane od projekta u Tivtu.