Vrmac mogući primjer Evropi za revitalizaciju pejzaža i razvijanje zelene energije

Ukoliko se obistine ambiciozni planovi Fondacije “Petrović Njegoš” i nevladinih organizacija “Napredak” Gornja Lastva I “Expeditio” Kotor, Vrmac bi mogao biti primjer cijeloj Evropi kako se nakon revitalizacije pejzaža istovremeno razvija i zelena energija.

To su na današnjoj press konferenciji u Gornjoj Lastvi rekli princ Nikola Petrović , Pjer Vilnev iz Francuske, Mario Matulić hrvatski stručnjak iz Pariza  i arhitektice Marija Nikolić iz Tivta i Aleksandra Kapetanović iz Kotora.

“Kreće se sa izradom studije čija je tema revitalizacija pejzaža Vrmca, uz podršku  društava “Athos Airprower Normandie” i “Green Energi Normandie”. Formira se i posebna radna grupa, a podrška se očekuje i od nadležnih crnogorskih ministarstava i lokalnih samouprava Kotora i Tivta. Slijedi izrada fizibiliti studije.

Mi imamo viziju, a cilj je da cijeli prostor oživi, da se mještani  bave poljoprivredom, i da se istovremeno razvija zelena energija. Imamo šansu da uspijemo. Srećan sam da  sam ponovo u Gornjoj Lastvi. Ovdje ćemo za nekoliko sedmica organizovati i radionicu o protiivpožarnoj zaštiti. Pozvali smo i stručnjake iz Francuske” – kazao je Nikola Petrović.

Pjer Vilnev  kaže da će se otpad od poljoprivrednih proizvoda koristiti u energetske svrhe.

“Tehnologija je jednostavna, već je korišćena u Francuskoj I Italiji, a suština je da se biomasa pretvara u energiju u posebnom postupku, bez kiseonika. Time se oganičava i emisija štetnih gasova” – naglasio je Vilnev..

Mario Matulić ističe da bi Vrmac mogao postati labaratorija i primjer Evropi, preplavljenoj emigrantima, kako ljudi žive od svoje zemlje, stvarajući besplatnu energiju.

Marija Nikolić, dugogodišnja aktivistikinja iz Udruženja “Napredak” Gornja Lastva takođe ističe da bi Vrmac mogao postati primjer održivog razvoja, termina kojeg i prečesto koristimo u Crnoj Gori, a ponekad I ne shvatajući suštinu termina.

“Na Vrmcu je moguće objediniti ekonomiju, ekologiju i sociološki aspekt. To je na dobrobit svima, a ne samo vlasnicima zemljišta. Vraćamo Vrmcu taj  ekonomski potencijal. A sve ovo je kompatibilno sa razvijanjem turizma koji je, izgleda, jedina naša razvojna djelatnost. Takoše nije zanemarljiv ni taj kulturni aspekt, a to je obnova graditeljske baštine. Taj segment Vrmca je ponajmanje poznat. Očekujem jako vidljive rezultate” – zaključila je Nikolić.

Aleksandra Kapetanović naglašava da je buduća studija kompatibilna sa dosadašnjim studijama a sve to može biti dobra osnova za Kotor i Tivat koji žele od Vrmca da stvore park prirode.

Ovaj projekat uvršten je u program od 100 projekata borbe protiv klimatskog zagrijavanja, kojeg pokreću Fondacije R20 i Di Caprio a Green Energy Normadie će učestvovati u njegovom finansiranju.