Vuksanović privremeni glavni državni arhitekta

Vlada Crne Gore produžila je v. d. mandat još za šest mjeseci  glavnom državnom arhitekti prof. dr Dušanu Vuksanoviću.

Formalno, Vuksanović je v.d. generalnog  direktora Direktorata glavnog državnog arhitekte u Ministarstvu održivog razvoja i turizma-

Vuksanović je diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1980. godine.

Postdiplomske studije iz oblasti energetske analize zgrade i primjene obnovljivih izvora energije završio je na Fakultetu za arhitekturu, građevinarstvo i geodeziju (FAGG) – Odsjek za građevinarstvo u Ljubljani. Magistarsku tezu pod naslovom “Arhitektonska analiza energetskog uravnoteženja zgrade” odbranio je 1991. godine.

Doktorsku disertaciju pod naslovom “Tradicionalna arhitektura na teritoriji Crne Gore i bioklimatizam”, odbranio je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu 1997. godine, na temu graditeljskih obrazaca tradicionalne ruralne arhitekture, kao modela održivosti i regionalnih identiteta.

Redovan je profesor Univerziteta od 2008. godine, a u do 2011. godine bio sam bi je angažovan kao nacionalni ekspert na planu implementacije energetske efikasnosti zgrada u Crnoj Gori čiji je koordinator bilo Ministarstvo ekonomije.

Prema novom Zakonu o planiranju i izgradnji, glavni državni arhitekta se za sve pita.

Glavni državni arhitekta, shodno novom propisu,  daje saglasnost na idejno rješenje zgrade, trga i ostalih javnih prostora u naseljima ali i provjerava usaglašenost idejnog rješenja sa urbanističkim projektom. Pored toga  propisuje smjernice za usklađivanje spoljnog izgleda objekta i daje saglasnost u pogledu spoljnog izgleda privremenog objekta. Saglasnost  se daje rješenjem, na zahtjev investitora, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(Portal Analitika)