Do danas 275 intervencija SZS

Služba zaštite i spašavanja Tivat je do današnjeg dana imala ukupno 275 intervencija. I pored toga, komandir SZS Zoran Barbić ističe da je sezona protekla dobro, mali broj požara na otvorenom, u čemu je pomogao preventivni rad, ali i vremenski uslovi.
„ Znatan broj aktivnosti Službe zaštite u ovom periodu do današnjeg dana. U prošloj godini imali smo 257 aktivnosti, dok je u ovoj godini do sada 275 a do kraja godine biće ih i više. Pored onih redovnih aktivnosti, pružamo i tehničku podršku, pretrage terena, vožnja vode, obezbedjenje skupova i slično“- istakao je Barbić.
U korak sa vremenom naš grad se širi, a ujedno je kompleksniji i posao vatrogasaca, kaže Barbić, ističući da su zahtjevi za intervencije sve veći.
„ Svaki dan imamo neke nove obuke, usvajanje novih procedura, teoretske i praktične obuke, tako da su već u ovom periodu zacrtane neke aktivnosti što se tiče obuke i akcija. Ako mislimo da budemo što bolji i da bolje obavimo posao mi moramo pratiti tehnologiju“.
Vidan je pomak i kada su u pitanju nova, elektična vozila što opet vatrogasce dovodi do pitanja „Šta ako dodje do saobraćajne nezgode“. Barbić kaže da i o tome moraju da razmišljaju na vrijeme. Posao vatrogasca je da prati i naučna dostignuća kako bi unaprijedili metode i taktike spašavanja i gašenja požara.
„Tesla automobili su noviteti na našim ulicama u Tivtu i šire, nova tehnologija upotrebe vozila na električni pogon su unaprijedili ovu granu industrije kao i zaštitu životne sredine. A opasnosti prilikom udesa ovakvih automobila su u činjenici da su bešumni i da napojni kablovi (narandžaste boje) su pod naponom i do 650V. Tako da vatrogasci na udesu imaju novi zadatak da ustanove, da li je ugroženo vozilo – Tesla vozilo. Druga opasnost su litijumske baterije koje predstavljaju veoma dobro spremište električne energije a daju i potrebnu snagu. Problem kod požara nastalih na ovim baterijama je veoma složen jer postupak gašenja, odnosno hlađenja baterija traje dosta dugo uz upotrebu velike količine rashladne vode. Potrošnja vode u ovakvim intervencijama je do 20.000 litara vode. Takođe dodatna opasnost je ponovo aktiviranje požara u narednih 48 sati. Za to vrijeme automobil se mora izdvojiti na bezbjedno mjesto. Treća opasnost je vezana za spašavanje ugroženih osoba iz takvih automobila ako nije došlo do prekida strujnog kola“- naglasio je Barbić.

SZS Tivat pored svih operativnih poslova obavlja i druge aktivnosti iz svog djelokruga rada a prije svega istakli bi humanitarne aktivnosti. Tako su u proteklom periodu na inicijativu Opštine isporučili 16 cistjerni vode neformalnom naselju „Lovanja“ bez nadoknade. Radi se o količini vode od oko 150.000 litara, a u narednom periodu SZS Tivat će nastaviti sa ovim aktivnostima  iako je veći dio te teritorije kotorska opština.
„Ne možemo dozvoliti da u 21. vijeku u našem susjedstvu neko nema osnovno sredstvo za život a to je voda“.
Pored redovnih aktivnosti, naredni period je rezervisan i za pripremanje plana budžeta za sledeću godinu kao i neophodna oprema koja bi u narednoj godini olakšala posao vatrogascima.