Za školu markantnu, baci u kantu !

Na inicijativu Učeničkog parlamenta SMS ,,Mladost“ i prof. Branke Kašćelan, uz podršku uprave škole i ostalih učenika, danas je uspješno realizovana akcija pod nazivom ,,Za školu markantnu, baci u kantu“.

 

Ova akcija ne bi bila moguća bez pomoći DOO Komunalno Tivat, koje se kao i uvijek rado odazvalo pozivu Učeničkog parlamenta i inicijativi da dvorište škole bude čisto. Oni su takođe obećali da će pomagati i buduće akcije Parlamenta, a sljedeća je planirana već za decembar.