Za veću nezavisnost i profesionalnost medija

Nevladina organizacija Media centar predstavila je svoj model nacrta zakona o audio-vizuelnim medijskim uslugama čija bi rješenja trebalo da stvore preduslove za veću nezavisnost i profesionalnost medija.

Profesorica sa Univerziteta u Sloveniji Sandra Bašić Hrvatin poručuje da se zakonom ne mogu normirati sve eventualne zloupotrebe.

U NVO Media centar smatraju da se nacrtom zakona o audio-vizuelnim medijskim uslugama koji je pripremilo Ministarstvo kulture ne povećava se samostalnost Agencije za audiovizuelne medijske usluge kako će se ubuduće zvati regulatorno tijelo. Zato se i največi dio njihovih primjedbi na nacrt zakona odnosi na sastav Savjeta Agencije, kao i na proceduru izbora njegovih članova.

„Ukoliko savjet nije samostalan u svom radu neće biti ni agencija, ni direktor ni zaposleni i neče biti pune primjene propisa već selektivne kao i do sada“, kazao je direktor Media centra Goran Đurović.

Iz ugla Unije lokalnih emitera predložena zakonska rješenja obezbjedjuju stabilno i dugoročno finansiranje javnih emitera. Smatraju, međutim da se pojedinim odredbama ne ograničava politički uticaj na njihov rad.

„Članovi savjeta ne mogu biti dio političkih partija najmanje dvije godine od raspisisvanja izbora za članove savjeta.Ovako ti danas partijsku knjižicu staviš u džep, sjutra te kandiduju a preksutra si član Savjeta“, naveo je Dragan Popadić iz Unije lokalnih javnih emitera.

Profesorica sa Univerziteta u Sloveniji Sandra Bašić Hrvatin razumije zabrinutost zbog predloženih zakonskih rješenja ali poručuje da će njihova primjena u praksi zavisi isključivo od političke kulture države.

„Ja se bojim da se ovaj model zakona spušta u prenormiranje gdje vi pokušavate unaprijed u zakone staviti mehanizme kojima bi spriječili zloupotrebu tog zakona. A pitanje je da li vi možete predvidjeti sve moguće zloupotrebe koje se mogu dovesti iz ovog zakona“, istakla je Bašić Hrvatin.

Svi zakoni pa i medijski, moraju se prilagoditi trenutnom stanju na tržištu,zaključila je Bašić Hrvatin.

(RTCG