Zabrana saobraćaja u Krašićima za teretna vozila

Sekretarijat za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost obavještava javnost da se na dionici lokalnog puta Rogač – Krašići – Petrovići u vremenskom period od 08 do 24h zabranjuje saobraćaj za teretna motorna vozila čija ukupna masa prelazi 7,5t zbog nesmetanog odvijanja saobraćaja na pomenutoj saobraćajnici.