Zahtjevi za legalizaciju mogu se podnijeti i 16. jula

Građani će i u ponedjeljak, 16. jula, moći da podnesu zahtjev za legalizaciju bespravnih objekata.

Ministarstvo održivog razvoja će za takav potez iskoristiti pravno utemeljenje zasnovano na osnovu Zakona o upravnom postupku i omogućiti građanima da i u ponedjeljak podnesu zahtjeve.

Zakon o upravnom postupku propisuje da, ako posljednji dan roka pada u nedjelju ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kad javnopravni organ pred kojim treba preduzeti radnju ne radi, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana.