Zajedničkim snagama u prevenciji i valorizaciji

Zaštita šuma od požara je kompleksno pitanje i zahtijeva integrisani pristup kako lokalne zajednice tako i državnih organa, zaključeno je na sastanku SZS Tivat sa Upravom za šume Crne Gore. Sastanak kome su u ime SZS Tivat prisustvovali komandir Zoran Barbić i savjetnica Sanela Fičer je bio prvi od nekoliko predviđenih a učesnici su se saglasili da je zajednički I konačni cilj takvog vida saradnje maksimalno očuvanje šumskog bogatstva. Dogovoreno je i da počnu zajedničke pripreme za ljetnu požernu sezonu u koje bi se trebali uključiti I drugi zainteresovani subjekti kaže komandir SZS opštine Tivat Zoran Barbić:

“Nismo samo mi interesna grupa, mi i ministarstvo poljoprivrede odnosno uprava za šume. Tu će se svakako morati uključiti I Ministarstvo turizma jer vidimo da su i oni interesna grupa pa jedino tako, integrisanom zaštitom šuma od požara možemo i spasiti šume. Jer, kad dođe do požara mi ćemo ga naravno ugasiti ali treba da obezbijedimo situaciju da do toga ne dođe”.

Komandir SZS Tivat istakao je dosadašnja značajna ulaganja Opštine Tivat u ovaj vid zaštite a kao najvažniji aspekt, održavanje putne infrastrukture odnosno šumskih staza i formiranje požarnih koridora. Navodeći konkretan primjer, Barbić pojašnjava zbog čega je ostvarena saradnja sa Upravom za šume:

To je mogućnost da pokušamo valorizovati, srediti put od Gornje Lastve preko Vrmca do Trojice. To je put koji mi svasmece vrmacke godine označimo da bi ga trebalo srediti samim tim što je prije nekoliko godina Vrmac trebao biti proglašen rezervatom prirode. Druga stvar, tu sve više imamo izletnika koji obilaze Vrmac, tako da zajedničkim snagama pokušamo mi, opština Kotor i Uprava za šume taj put kao jedan od važnih koridora u presjecanju požara i dolaska na lice mjesta, srediti. Da ga dovedemo u funkciju za vatrogasna vozila”, zaključio je Barbić.

Komandir Službe zaštite i spasavanja opštine Tivat najavljuje kampanju u pripremi zimske požarne sezone. Najvažnije su preventivne mjere a jedna od njih je obilazak svih subjekata u gradu koji prema opštinskoj Odluci moraju imati minimum sredstava za početno gašenje požara. Predmet kampanje biće lagerovanje ogreva, provjera elektro instalacija, provjera dimnjaka i ostalih parametara koji se moraju uključiti da bi kako svijest tako i bezbijednost građana bila podignuta na viši nivo .